Menu

Managing SQL Business Intelligence Operations – MS 10988

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 10988 Managing SQL Business Intelligence Operations kierowane jest do administratorów obsługujących platformę business intelligence.

Krótki opis

Kurs MS 10988 Managing SQL Business Intelligence Operations to trzy dniowy kurs prezentujący praktyczne apekty zarządzania platformą Business Intelligence (BI) operations. Kurs prezentuje również apekty i możliwości współdzielenia danych analitycznych, raportów i możliwości przeprowadzenia integracji z innymi produktów firmy Microsoft.

Wymagania

› Podstawowa wiedza obsługiwania systemów operacyjnych Microsoft Windows.
› Podstawowa wiedza na temat topologi tworzenia rozwiazań opartych o schematy „gwiazdy” i „płatka śniegu”.
› Doświadczenie w koncepcie tworzenia oprogramowania.
› Świadomość priorytetów biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowości finansowej jest pożądane.
› Doświadczenie w posługiwaniu się aplikacjami pakietu Office – w szczególności Excel.
Wybrane umiejętności są szczegółowo prezentowane w następujących kursach::
› 20761A – Querying Data with Transact-SQL
› 20767A – Implementing a SQL Server Data Warehouse

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1: Wprowadzenie do rozwiązań typu Microsoft SQL Server BI
• Przegląd usług automatyzacji BI.
• Opcje usług automatyzacji platformy BI.
• Narzędzia do automatyzacji Microsoft BI.

2: Możliwości integracji SQL Server BI z Microsoft SharePoint
• Elementy kompatybilności Power BI z SharePoint.
• Usługi analizy w SharePoint.
• Usługi raportowania w SharePoint.
• Wdrażanie platform SQL serwer BI w środowisku SharePoint.

3: Obsługa Analysis Services
• Konfiguracja usług analiz.
• Optymalizacja usług analiz.
• Bezpieczeństwo usług analiz.
• Wysoka dostępność i scenariusze odzyskiwania środowisk usług analiz

4: Wspomaganie usług analizy
• Testowanie usług analizy struktury.
• Dostosowanie usług analitycznych.
• Obsługa usług analitycznych.

5: Obsługa i wspomaganie usług raportowania
• Instalacja natywnego trybu raportowania.
• Instalacja usług raportowania w SharePoint.
• Usługi raportowania w środowisku maszyn wirtualnych usługi Microsoft Azure.
• Błędy i logi usług raportowania.

6: Share PowerPivot Workbooks w SharePoint Server
• PowerPivot dla SharePoint.
• Instalacja i konfiguracja PowerPivot dla SharePoint.

7: Metodyka obsługi i wspomagania platformy Power BI
• Power BI wersja desktopowa.
• PowerBI.Com.
• Mobile Power BI.