+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

McAfee Data Loss Prevention Endpoint – MA4

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów sieciowych i systemowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, audytorów.

Krótki opis

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania, implementowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów dotyczących McAfee Data Loss Prevention Endpoint .

Wymagania

Ukończone szkolenie MA 2 McAfee – ePolicy Orchestrator (ePO konsola zarządzająca) lub równoważna wiedza.

Program

1. Zarządzanie produktem DLP (z wykorzystaniem konsoli EPO).
• Instalacja, zarządzanie wersją, wymagania instalacji
2. Wstępna konfiguracja rozwiązania.
• Aktywacja modułu
• Zasoby dla plików Evidence oraz Whitelist
• Konfiguracja modułów ochrony
3. Polityki rulset.
• Przypisywanie Rulset
• Zasady dziedziczenia
4. Klasyfikacja informacji.
• Zasady tworzenia i przypisywania klasyfikacji
• Sposoby definiowania kontentu (regexp, słowniki, słowa kluczowe, proxymacja danych, metadane i inne)
• Klasyfikacja Aplication Base Taging
• Klasyfikacja Content Base Taging
 5. Polityki ochrony Device Controll.
• Zasada działania modułu
• Definiowania urządzeń Plug&Play
• Definiowanie urządzeń Removable device
6. Polityki Ochrony DLP.
• Zasady tworzenia i przypisywania polityk ochrony
• Wykluczenia dla polityk
• Reakcje wywołania polityki, obsługa w Online i Offline
7. Moduł Discovery Endpoint.
• Implementacja Discovery na stacji końcowej
• Harmonogramy skanowania
• Reakcje na detekcje
8. Obsługa Wyjątków (Request Bypass).
9. Incydent manager.
• Opis widoków i predefiniowanych Queries
• Przypisywanie i rozwiązywanie incydentów
10. Zadania automatyzacji.
• Automatyczne przypisywanie i powiadamianie o incydencie
11. Filtrowanie zdarzeń, raportowania.
12. Rozwiązywanie problemów i dobre praktyki.
13. Podsumowanie

* Szkolenie autorskie
Szkolenie warsztatowe, bez podręczników. Szkolenie realizowane przez certyfikowanego trenera McAfee.

Szkolenie realizowane w grupie minimum 6 osób. Rekomendujemy szkolenia zamknięte.

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.