+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

McAfee Web Gateway oraz McAfee Content Security Reporter (raportowanie) – MA3

Kategoria:

Czas trwania; 3 dni

Program

1. Ogólny opis funkcjonalności/modułów urządzenia Web Gateway-a w wersji
2. Omówienie dostępnych modeli urządzeń
3. Omówienie wspieranych sposobów implementacji urządzenia w infrastrukturze klienta
4. Instalacja MWG na maszynie wirtualnej (VMWare Workstation)
5. Konfiguracja sieciowa urządzenia
6. Omówienie możliwości pracy urządzenia w trybie Load Balance (VRRP)
7. Omówienie portów wykorzystywanych w ramach komunikacji
8. Licencjonowanie modułów urządzenia
9. Konfiguracja aktualizacji baz sygnatur AV/AM/URL – interwały
10. Dashboard – omówienie możliwości panelu
11. Integracja z Active Directory (NTLM/Kerberos)
12. Omówienie różnych sposobów tworzenia reguł oraz ich elementów składowych (Rules, Rule Sets, Cycles)
13. Tworzenie polityk w oparciu o członkostwo użytkownika w grupie w AD
14. Omówienie dostępnych list kategorii URL wraz z możliwością dopisywania własnych
15. Rekategoryzacje wybranych stron www
16. Filtracja oparta o bazę reputacji (GTI)
17. Modyfikacja zawartości stron wyświetlanych użytkownikowi podczas opcji blokowania
18. Tworzenie\modyfikacja różnych wersji językowych komunikatów dla użytkowników
19. Blokowanie ściągania/wysyłania odpowiednich Media Type
20. Informacje przy ściąganiu pliku (Progres Page, Data trickling)
21. Tworzenie reguł z wykorzystaniem opcji Quota i Coaching
22. Tworzenie reguł z wykorzystaniem Application Control
23. Importowanie reguł z zasobów Content Security McAfee poprzez RuleSet Library
24. Tworzenie reguł szczegółowych dla obsługi Youtube (filtracja po kategoriach/nazwach filmów/kanałach itp.)
25. Konfiguracja Web Cache (wyjątki itp.)
26. Deszyfracja SSL/weryfikacja certyfikatów/wyjątki
27. Omówienie opcji konfiguracji SSL TAP
28. Integracja uprawnień do konsoli WebGateway-a z Active Directory
29. Role dostępu do konsoli Web Gateway
30. Rodzaje logów na urządzeniu
31. Tworzenie własnych logów
32. Troubleshooting (Rule Tracing Central, tcpdump itp.)
33. Integracja McAfee Web Gateway z McAfee Content Security Reporter (ftp push, https pull)
34. Integracja konsoli CSR z Active Directory
35. Omówienie Dashboard-u ePO/CSR
36. Weryfikacja poprawności parsowania logów do bazy danych CSR
37. Tworzenie przykładowych raportów/Dashboard-ów  ze zgromadzonych logów
38. Troubleshooting
39. Inne aspekty zasugerowane przez uczestników.

* Szkolenie autorskie
Szkolenie warsztatowe, bez podręczników. Szkolenie realizowane przez certyfikowanego trenera McAfee.

Szkolenie realizowane w grupie minimum 6 osób. Rekomendujemy szkolenia zamknięte.

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.