Menu

MD-100T01-AC Installing Windows 10

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy chcą wykonywać instalację, konfigurację oraz lokalnie zarządzać i utrzymywać podstawowe usługi systemu Windows 10.

Cel szkolenia

Kurs dostarcza uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia i zarządzania systemem Windows 10. Uczestnicy dowiedzą się również o nowym modelu obsługi systemu Windows i metodach aktualizowania systemu Windows.
Kurs ten pomaga uczestnikom przygotować się do egzaminu Windows 10 (MD-100).

Szkolenie jest autoryzowane przez Microsoft, materiały szkoleniowe i środowisko są w j. angielskim.

Program

Moduł 1: Instalacja Windows

Ten moduł obejmuje instalację systemu operacyjnego Windows 10. Kursanci poznają różne wersje systemu Windows 10, wymagania i nowe wprowadzone funkcje. Moduł ten obejmuje sposób instalacji systemu operacyjnego, a także metody migracji i aktualizacji. Uczestnicy poznają również typowe narzędzia wykorzystywane w procesie wdrażania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać i wskazać różnice pomiędzy wersjami i funkcje systemu Windows 10.
Opisać różne opcje instalacji klienta Windows 10.
Wykonać instalację system Windows 10 za pomocą wirtualnej maszyny.

Moduł 2: Aktualizacja Windows

W tym module kursanci dowiedzą się, jak aktualizować system Windows 10. Zostaną zapoznani z nowym modelem obsługi systemu Windows i jego stosowaniem w różnych scenariuszach. Studenci poznają różne metody aktualizacji systemu Windows i aplikacji, a także zarządzania aktualizacjami za pomocą narzędzi takich jak polityka grup i Windows Update dla firm.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać model obsługi systemu Windows.
Skonfigurować ustawienia aktualizacji systemu Windows.
Opisać aktualizowanie systemu Windows za pomocą WSUS.
Opisać aktualizację systemu Windows za pomocą usługi Windows Update dla firm.
Skonfigurować aktualizację systemu Windows przy użyciu zasad grupy.

Moduł 3: Konfiguracja i personalizacja po instalacji

Moduł ten obejmuje typowe działania po instalacji systemu Windows 10. Kursanci nauczą się dostosowywać interfejs użytkownika, a także korzystać z panelu sterowania i aplikacji do konfigurowania wspólnych ustawień systemu operacyjnego. Kurs ten wprowadzi również uczestników w Windows PowerShell.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Dostosować interfejs użytkownika systemu Windows 10
Skonfigurować ustawienia specyficzne dla urządzenia, takie jak plany zasilania i opcje urządzeń mobilnych.
Używać panelu sterowania Windows i ustawień aplikacji, aby poprawnie skonfigurować ustawienia.
Opisać za pomocą Windows PowerShell.

Moduł 4: Zakończenie kursu

Podsumowanie szkolenia oraz omówienie egzaminu

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS