Menu

MD-100T02-AC Configuring Windows 10

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą wykonywać instalację, konfigurację oraz lokalnie zarządzać i konserwować podstawowe usługi systemu Windows 10.

Cel szkolenia

Kurs MD-100T02-AC ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności do konfigurowania systemu Windows 10. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności, które obejmują zarządzanie pamięcią masową, plikami, sterownikami i drukarkami, a także sposób konfigurowania łączności sieciowej w systemie Windows 10. Kurs obejmie również kwestie związane z zarządzaniem i wdrażaniem aplikacji. Jest to drugi z serii czterech kursów dla Windows 10. Kursy te pomagają uczniom przygotować się do egzaminu na Windows 10 (MD-100).

Szkolenie jest autoryzowane przez Microsoft, materiały szkoleniowe i środowisko są w j. angielskim.

Program

Moduł 1: Konfigurowanie sterowników i urządzeń peryferyjnych

Ten moduł obejmie konfigurację urządzeń. Kursanci dowiedzą się, jak działają sterowniki urządzeń i jak je zainstalować. Uczestnicy zostaną zapoznani z zarządzaniem i konfiguracją urządzeń peryferyjnych, takich jak np. drukarki.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać pojęcia związane ze sterownikami.
Zainstalować sterownik urządzenia.
Opisać koncepcje zarządzania drukarką.
Skonfigurować drukowanie po stronie klienta i zarządzanie właściwościami serwera druku.

Moduł 2: Konfiguracja sieci

W tym module uczniowie dowiedzą się o koncepcjach sieciowych. Moduł ten wprowadzi do IPv4 i IPv6 oraz pojęć takich jak DNS. Studenci nauczą się konfigurować ustawienia sieciowe w systemie Windows, a także poznają technologie sieci bezprzewodowej. Na zakończenie zapoznają się z metodami zdalnego zarządzania systemem Windows.Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać różnice pomiędzy protokołami IPv4 oraz IPv6.
Opisać jak działa oraz skonfigurować usługę DNS.
Skonfigurować łączność bezprzewodową.
Skonfigurować dostęp zdalny.

Moduł 3: Konfiguracja pamięci masowej

Moduł ten obejmuje konfigurację pamięci masowej i zarządzanie nią w systemie Windows 10. kursanci zostaną zapoznani z opcjami pamięci lokalnej, chmury i pamięci wirtualnej. Moduł obejmuje również konfigurację pamięci masowej na urządzeniach klienckich i wprowadzenie przestrzeni pamięci.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Będzie w stanie opisać zalety lokalnej, chmurowej i wirtualnej pamięci masowej.
Skonfigurować OneDrive.
Skonfigurować lokalne partycje i woluminy dysku.
Będzie wiedział jako opisać możliwości i zalety przestrzeni dyskowej.

Moduł 4: Zarządzanie aplikacjami w systemie Windows 10

W tym module kursanci zostaną wprowadzeni do zarządzania aplikacjami w systemie Windows 10. Moduł ten obejmie różne typy aplikacji i obsługiwane metody instalacji. Studenci nauczą się instalować aplikacje za pomocą ręcznych i zautomatyzowanych metod, a także zarządzać dostarczaniem aplikacji za pomocą Sklepu Windows. W końcu, moduł ten będzie obejmował różnice pomiędzy Internet Explorer i Microsoft Edge.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać różne typy aplikacji.
Zainstalować aplikacje ręcznie i za pomocą metod zautomatyzowanych.
Zarządzać wdrażaniem aplikacji za pomocą Sklepu Windows.
Dowiedzą się o funkcjach przeglądarki internetowej w systemie Windows 10.

Moduł 5: Zakończenie szkolenia

Podsumowanie szkolenia oraz omówienie egzaminu

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS