Menu

MD-100T03-AC Protecting Windows 10

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów ITs, którzy wykonują instalację, konfigurację, lokalnie zarządzają i konserwują podstawowe usługi systemu Windows 10.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:
Opisać i wdrożyć metody zabezpieczania systemu Windows 10.
Skonfigurować dostęp do konta i uwierzytelnianie.
Skonfigurować uprawnienia do plików i folderów.
Utworzyć zasady bezpieczeństwa.
Opisać wspólne zagrożenia i metody przeciwdziałania im.

Cel szkolenia

Kurs MD-100T03-AC ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w temacie, jak zabezpieczyć system operacyjny Windows 10 i chronić dane na urządzeniu. Kursanci zostaną zapoznani z popularnymi metodami uwierzytelniania i kontroli dostępu. Szkolenie nauczy, jak skonfigurować uprawnienia do plików i folderów oraz tworzyć polityki bezpieczeństwa. Studenci zostaną również zapoznani z różnymi rodzajami zagrożeń zewnętrznych oraz sposobami wykorzystania funkcji takich jak szyfrowanie i zapory ogniowe, a także narzędzi takich jak Windows Defender.
Jest to drugi z serii czterech kursów dla Windows 10. Kursy te pomagają uczniom przygotować się do egzaminu na Windows 10 (MD-100).

Szkolenie jest autoryzowane przez Microsoft, materiały szkoleniowe i środowisko są w j. angielskim.

Program

Moduł 1: Konfiguracja autoryzacji i uwierzytelniania

Moduł ten wprowadza narzędzia i funkcje do autoryzacji dostępu dla klientów systemu Windows 10. Kursanci dowiedzą się o metodach logowania użytkowników do systemu. Moduł ten obejmuje również wiedzę z możliwości ograniczenia tego, co użytkownicy mogą lub nie mogą zrobić na urządzeniu za pomocą metod takich jak UAC i typów kont.

Po ukończeniu tego modułu studenci będą mogli:
Opisać różne metody zabezpieczania danych i systemu operacyjnego Windows 10.
Opisać różne typy kont użytkowników i usług.
Skonfigurować Windows Hello.
Skonfigurować kontrolę konta użytkownika.

Moduł 2: Konfiguracja dostęp do danych i użytkowania

W tym module kursanci poznają czym są uprawnienia oraz omówią zagadnienia związane z systemami plików. Studenci nauczą się, jak skonfigurować uprawnienia do plików i folderów, a także do folderów współdzielonych. W module również konfigurowanie ustawień za pomocą lokalnej oraz grupowej polityki.

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli:
Opisać różnice i korzyści z obsługiwanych systemów plików.
Skonfigurować uprawnienia do plików i folderów.
Skonfigurować foldery udostępnione.
Zabezpieczyć system Windows za pomocą ustawień zasad lokalnych.

Moduł 3: Konfiguracja ochrony przed zagrożeniami

Moduł ten wprowadza studentów w ochronę urządzeń przed zagrożeniami zewnętrznymi. Kursanci poznają różne rodzaje typowych zagrożeń. Moduł ten nauczy studentów korzystania z szyfrowania, zapór ogniowych i IPSec w celu ochrony przed zagrożeniami. Kursanci nauczą się również, jak skonfigurować i używać Windows Defender oraz AppLocker.

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli:
Określić typowe zagrożenia bezpieczeństwa
Opisać różne metody szyfrowania.
Opisać, w jaki sposób zapora systemu Windows może zabezpieczyć urządzenie.
Opisać korzyści wynikające z zastosowania IPSec.
Opisać różne funkcje programu Windows Defender.
Opisać korzyści wynikające z zastosowania AppLocker.

Moduł 4: Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie kursu oraz omówienie egzaminu

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS