Menu

MD-100T04-AC Maintaining Windows 10

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy chcą wykonywać instalację, konfigurację oraz lokalnie zarządzać i utrzymywać podstawowe usługi systemu Windows 10.

Po ukończeniu tego kursu kursanci będą potrafili:
Używać narzędzi do rozwiązywania problemów i monitorowania systemu Windows.
Rozwiązywać problemy z instalacjami systemu Windows.
Rozwiązywać problemy z instalacją aplikacji.
Rozwiązywać problemy z ustawieniami przeglądarki internetowej.
Rozwiązywać problemy z uwierzytelnianiem w systemie Windows.
Rozwiązywać problemy ze sprzętem w systemie Windows.

Cel szkolenia

Kurs dostarcza uczestnikom szkolenia umiejętności i wiedzy potrzebnych do zarządzania i rozwiązywania problemów z systemem Windows 10. Omawia architekturę i narzędzia wykorzystywane do zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym, aplikacjami i sprzętem. Kursanci poznają metodologie identyfikowania i rozwiązywania typowych problemów. Kurs ten pomaga uczestnikom przygotować się do egzaminu Windows 10 (MD-100).

Szkolenie jest autoryzowane przez Microsoft, materiały szkoleniowe i środowisko są w j. angielskim.

Program

Moduł 1: Obsługa środowiska Windows 10

Moduł ten wprowadza w środowisko i architekturę Windows 10. Kursanci zostaną zapoznani z różnymi narzędziami używanymi do utrzymania systemu Windows. W tym module omówione zostaną także metodologie skutecznego rozwiązywania problemów, oraz jak aktywnie zarządzać i optymalizować system Windows 10.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać architekturę Windows.
Opisać kluczowe etapy rozwiązywania problemów.
Opisać przeznaczenie i korzyści różnych narzędzi w systemie Windows.
Używać narzędzi monitorowania w celu określenia podstawy wydajności.
Optymalizować wydajność klientów w systemie Windows 10.

Moduł 2: Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym Windows

W tym module kursanci dowiedzą się, jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem usług związanych z systemem operacyjnym. Moduł ten przekaże wiedzę na temat różnych opcji uruchamiania i odzyskiwania oraz sposobów rozwiązywania problemów z różnymi usługami systemu Windows.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać różne metody identyfikacji i odzyskiwania po problemach z uruchamianiem.
Opisać kiedy stosować zaawansowane opcje uruchamiania.
Zidentyfikować i wyłączyć wadliwą usługę.
Identyfikować i zapobiegać typowym scenariuszom blokowania kont.

Moduł 3: Rozwiązywanie problemów z plikami i aplikacjami

Moduł ten pomaga kursantom zaplanować tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików. Studenci dowiedzą się, jak planować i konfigurować strategie ochrony danych oraz jak wykonywać różne metody odzyskiwania plików i systemów. Moduł ten zawiera również typowe metody rozwiązywania problemów z instalacją aplikacji, zgodnością oraz rozwiązywania problemów z przeglądarką.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
Opisać różne metody odzyskiwania plików.
Skonfigurować system Windows 10 do odzyskiwania plików jak i systemu.
Odzyskać urządzenie za pomocą funkcji Reset This PC.
Rozwiązuj problemy ze zgodnością aplikacji za pomocą pakietu Application Compatibility Toolkit.
Rozwiązywanie typowych problemów przeglądarki.

Moduł 4: Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i sterownikami

Ten moduł wprowadza rozwiązywanie problemów sprzętowych. Uczestnicy dowiedzą się o zarządzaniu sterownikami i rozwiązywaniu problemów z urządzeniami. Kursanci nauczą się również kroków mających pomóc w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem systemowym i zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak napędy USB i drukarki.

Moduł 5: Zakończenie kursu

Podsumowanie szkolenia oraz omówienie egzaminu

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS