Microsoft Access 2010 – kurs podstawowy – O-10 2010

Kategoria:

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących gotowe bazy danych, a także dla osób planujących tworzenie nowych baz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do przeprowadzania operacji na przechowywanych danych.

Krótki opis

Microsoft Access jest obecnie najpopularniejszą relacyjną bazą danych w środowisku Microsoft Windows. W obrębie pojedynczego pliku bazy danych pozwala na utworzenie wielu tablic i zdefiniowanie relacji pomiędzy nimi.

Kurs może być prowadzony z użyciem innej wersji oprogramowania MS Access na wyraźne życzenie zamawiającego.

Wymagania

Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows. Zaleca się ukończenie kursu podstawy Microsoft Windows lub równorzędny poziom wiedzy.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1. Projektowanie relacyjnych baz danych – kwintesencja baz danych
• Terminologia związana z systemami bazodanowymi
• Potrzeba oraz zasady rozdzielania informacji pomiędzy różne tabele
• Modelowanie tabel (identyfikacja pól, kluczy prostych i złożonych)
• Modelowanie połączeń między tabelami

2. Przejście od koncepcji do projektu bazy danych – projektowanie tabel i połączeń między nimi
• Zapoznanie się z elementami interfejsu programu
• Tworzenie tabeli w widoku projektu (definiowanie pól oraz modyfikacja ich kluczowych właściwości)
• Zapewnianie spójności danych rozdzielonych między różne tabele poprzez definiowanie relacji

3. Praca z danymi przechowywanymi w bazie danych
• Wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie danych
• Szybkie wybieranie i sortowanie danych w tabeli

4. Filtrowanie danych – kwerendy
• Zasady jakimi rządzą się kwerendy
• Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria
• Zwiększanie przejrzystości zwracanych danych (sortowanie, pola obliczeniowe)
• Analiza danych poprzez ich grupowanie

5. Przygotowanie danych do wydruku – raporty
• Zasady budowania raportów
• Tworzenie raportów za pomocą kreatora
• Dopasowywanie wyglądu raportów w widoku projektu

6. Ułatwianie użytkownikowi dostępu do danych w bazie danych – formularze
• Znaczenie formularzy
• Tworzenie różnych formularzy za pomocą kreatorów i ich dostosowywanie do własnych potrzeb w widoku projektup