Menu

Microsoft Azure Fundamentals – MS 10979

Kategoria: ,

Szkolenie zostanie wycofane w dniu 30.09.2019r

Czas trwania:  2 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 10979 prezentuje zagadnienia dla sektora specjalistów (IT), którzy posiadają podstawową wiedzę o technologii chmury i chcą dowiedzieć się więcej o Microsoft Azure. Kurs ten dostarcza podstawowej wiedzy wymaganej dla osób, które będą wdrażać czy też analizować zapotrzebowanie na wdrożenie platformy Microsoft Azure, niezależnie od tego, czy są to administratorzy, programiści czy też administratorzy baz danych.
Kurs ten stanowi również wstępne wymagania posiadania wiedzy dla studentów, którzy chcą uczestniczyć w dalszych kursach   dla programistów,  Microsoft Azure dla lub profesjonalistów IT.

Krótki opis

Szkolenie MS 10979 pozwala zdobyć praktyczną wiedzę na temat zastosowania platformy Microsoft Azure. Podczas kursu przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie technologii cloud computing, a także specyficzne cechy Microsoft Azure, zaprezentowane zostaną użytkowane na co dzień praktyki administracji zasobami w chmurze.

Kursantom przedstawione zostaną kluczowe pojęcia Microsoft Azure, tworzenie: obiektów, stron internetowych, wirtualnych maszyn, zarządzanie STORAGE, sieci wirtualnych, baz danych i Microsoft Azure Active Directory.

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie:

› Opisać cloud computing, Microsoft Azure i subskrypcje Azure.
› Opisać i tworzyć strony internetowe na platformie Microsoft Azure.
› Tworzyć i konfigurować maszyny wirtualne Microsoft Azure.
› Tworzyć wirtualną sieć Microsoft Azure.
› Opisać STORAGE w zasobach Microsoft Azure .
› Opisać i wdrażać bazy danych w programie Microsoft Azure.
› Opisać środowisko Active Directory na platformie Microsoft Azure.
› Przedstawić listę scenariuszy zastosowania platformy Microsoft Azure.

Wymagania

› Podstawowa wiedza w zarządzaniu serwisami webowymi.
› Podstawowa wiedza na wybrane tematy: Active Directory Domeny, Użytkownicy, Kontroler domeny (DC).
› Podstawowe zrozumienie konceptów zarządzania bazami danych operowanie na obiektach, tabelach, relacjach.

Program

1. Rozpoczęcie pracy z Microsoft Azure.
Moduł ten opisuje funkcje Microsoft Azure i świadczonych usług . Moduł wyjaśnia również, jak zarządzać za pomocą programu Microsoft Azure portalem, Visual Studio i SQL Server Management Studio. Ponadto moduł opisuje sposób zarządzania subskrypcją i rozliczeniem.
• Co to jest Microsoft Azure ?
• Azure Services firmy Microsoft
• Zarządzanie platformą Azure
• Zarządzanie subskrypcją i rozliczaniem.

2. Narzędzia do zarządzania Microsoft Azure
Moduł prezentuje narzędzia do zarządzania środowiskiem pod względem subskrypcji, opisuje Azure Software Development Kit (SDK) oraz prezentuje możliwości posługiwania się wieloplatformowym interfejsem linii poleceń.
• Czym jest Azure PowerShell
• Prezentacja Azure SDK i Azure CLI

3. Maszyny wirtualne.
Moduł przedstawia jak tworzyć i konfigurować wirtualne maszyny i oraz zasoby dyskowe
• Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych.
• Konfiguracja dysków.

4. Aplikacje webowe i usługi typu cloud
Moduł prezentuje jak tworzyć, konfigurować i zarządzać aplikacjami webowymi za pomocą Azure.
• Tworzenie i konfigurowanie aplikacji webowych
• Wdrażanie i monitorowanie aplikacji webowych
• Tworzenie i wdrożenie usługi typu PaaS

5. Wirtualne sieci.
Moduł zawiera przegląd sieci wirtualnych, a także opisuje procedurę jak tworzyć połączenia sieciowe.
Moduł opisuje witryny punktów dostępu- VPN i wyjaśnia, jak skonfigurować dostęp.
• Wprowadzenie do wirtualnych sieci
• Tworzenie sieci wirtualnej
• Punkty wykonawcze połączeń do strony

6. Cloud Storage.
Moduł opisuje funkcje, takie jak Cloud Storage, BLOB , tabel i kolejek.
Moduł opisuje także jak tworzyć i zarządzać przestrzeniom magazynową Storage.
• Zrozumienie Storage
• Tworzenie i zarządzanie Storage.

7. Microsoft Azure databases.
Moduł zawiera przegląd opcji wdrażania relacyjnych baz danych.
Moduł opisuje także, jak tworzyć i łączyć bazy danych.
• Zrozumienie opcji instalacji relacyjnych bazy danych.
• Tworzenie i podłączenie do bazy danych SQL

8. Tworzenie i zarządzanie Azure AD.
Moduł prezentuje jak zarządzać obiektami Active Directory i jak mogą być wykorzystane do zarządzania tożsamością i dostępem.
Moduł opisuje również, jak skonfigurować uwierzytelnianie przy użyciu uwierzytelniania wieloczynnikowego i logowania pojedynczego SSO
• Zarządzanie obiektami usługi Active Directory
• Zarządzanie uwierzytelnianiem.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE