Microsoft Outlook 2013 efektywna organizacja pracy – O-16 2013 OP

Kategoria:

Adresaci szkolenia

Szkolenie Microsoft Outlook 2013 efektywna organizacja pracy przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić znajomość programu MS Outlook 2013. Zakłada się, iż osoba pracowała w Outlook i chce poznać nowe funkcjonalności w programie.

Krótki opis

Celem szkolenia Microsoft Outlook 2013 efektywna organizacja pracy jest przekazanie wiedzy na temat efektywnej pracy w programie MS Outlook 2013. Szkolenie Microsoft Outlook 2013 efektywna organizacja pracy jest przygotowane tak, aby poszerzyć wiedzę na temat korzystania z programu MS Office przede wszystkim w takich obszarach jak: tworzenie wiadomości, zarządzanie kalendarzem i wydarzeniami, spotkaniami, zarządzanie kontaktami, notatki i śledzenie zmian. Omówione także zostaną rzeczy związane z konfiguracją konta oraz ustawieniami programu. Po szkoleniu Microsoft Outlook 2013 efektywna organizacja pracy uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Outlook 2013, aby efektywnie organizować pracę.

Wymagania

Umiejętność obsługi komputera w stopni pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1. Wiadomości:
• wysyłanie i odbieranie wiadomości,
• wykorzystanie dodatkowych ustawień i opcji dostarczania,
• wykonywanie operacji na plikach wiadomości w Outlook,
• tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów,
• grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie,
• organizacja i porządkowanie poczty z wykorzystaniem reguł,
• wyszukiwanie wiadomości,
• zarządzanie wiadomościami pocztowymi
•  konfiguracja widoków – elementy okna programu Outlook.

2. Kalendarz:
• konfiguracja kalendarza,
• pojęcia: wydarzenie, termin, spotkanie,
• operacje: planowanie, usuwanie, modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, wydarzeń cyklicznych, zarządzanie zasobami,
• czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań.

3. Archiwizacja:
• archiwizacja automatyczna,
• archiwizacja ręczna.

4. Dziennik:
• dziennik, rejestrowanie czynności,
• rodzaje pozycji dziennika,
• dziennik: automatyczne rejestrowanie operacji na plikach Access, Excel, Word, wiadomości pocztowych, zleceń zadań, odpowiedzi, itp.,
• konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika,
• zarządzanie pozycjami dziennika,
• Kontrola czasu wykonywania różnych czynności.

5. Kontakty:
• tworzenie i zarządzanie kontaktami,
• zarządzanie pozycjami kontaktów,
• zlecanie i wykonywanie zadań,
• wysyłanie raportów o zadaniach,
• zlecanie zadań cyklicznych,
• kontrola zadań w toku wykonywania,
• współpraca z Dziennikiem i kontrola czasu wykonywania czynności,
• grupowanie zadań wg różnych kryteriów.

6. Współpraca z MS Exchange, elementy pracy grupowej:
• współpraca z MS Exchange,
• elementy pracy grupowej.