Menu

Microsoft SharePoint dla użytkownika końcowego – CTS – SPPL

Kategoria: ,

Czas trwania 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie SharePoint  skierowane jest dla użytkownika końcowego, szkolenie dedykowane jest dla nowych i obecnych użytkowników SharePoint.

Krótki opis

Szkolenie SPPL skierowane jest dla użytkowników pracujących w SharePoint .
Po ukończeniu szkolenia SPPL uczestnicy będą w stanie poruszać się po SharePoint , tworzyć listy, biblioteki, sub witryny oraz je edytować, ponadto stworzą formularze programu InfoPath i biblioteki formularzy, dowiedzą się o integracji aplikacji pakietu Microsoft Office  z SharePoint .

Wymagania

Przed przystąpieniem do szkolenia SP PL uczestnik powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń

Program

1. SharePoint  – czym jest ?
• Kluczowe rozwiązania dla biznesu
• Integracja pracy biura
• Integracja przepływu informacji
• Mechanizmy społecznościowe
• Struktura stron SharePoint

2. Nawigacja w SharePoint
• Strony i kolekcje witryn
• Dopasowywanie wyglądu serwisu i mechanizmów nawigacyjnych
• Wstążka SharePoint
• Aplikacje i WebParty

3. Biblioteki dokumentów i listy SharePoint
• Czy są biblioteki i listy SharePoint
• Tworzenie bibliotek dokumentów
• Tworzenie i dodawanie dokumentów
• Tworzenie folderów
• Zarządzanie ustawieniami biblioteki
• Praca z mechanizmem check in/out oraz historią wersji dokumentu
• Tworzenie list i dodawanie kolumn
• Synchronizacja list z MS Excel i MS Outlook
• Konfigurowanie alertów dla bibliotek i list

4. Tworzenie i zarządzanie stronami
• Podstawy edycji stron SharePoint
• Zarządzanie wyglądem oraz dodawanie linków
• Dodawanie i usuwanie aplikacji i webpartów
• Historia strony i używanie alterów
• Aplikacja SharePoint Designer – ogólne informacje

5. Kolekcje witryn i zarządzanie użytkownikami
• Tworzenie nowej strony zespołu
• Zarządzanie ustawieniami strony
• Zmiana szablonu wyglądu
• Polityki dostępu do stron
• Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników
• Nadawanie i cofanie uprawnień dla użytkowników
• Usuwanie strony

6. Efektywna praca z bibliotekami i listami
• Udostępnianie folderów i plików
• Walidacja, indeksowanie i zatwierdzanie treści
• Tworzenie widoków list i bibliotek
• Wykorzystanie filtrów i grupowania danych w widokach
• Uprawnienia dostępu do treści list i bibliotek
• Usuwanie i przywracanie listy lub biblioteki
• Wykorzystanie zaawansowanych ustawień list bibliotek

7. Social Media w SharePoint
• Tworzenie strumienia wiadomości

• Praca z tagami i notatkami. Kontekstowość.
• Tworzenie i zarządzanie stronami grup
• Wykorzystanie szablonów typu „Wiki” oraz blogów

8. Wyszukiwanie informacji w SharePoint
• Silnik wyszukiwania danych
• Wykorzystanie kwerend i wyszukiwania zaawansowanego
• Konfiguracja zasad indeksowania i wyszukiwania
• Konfigurowanie mechanizmu stosowności i strony wyników wyszukiwania
• Wyszukiwanie osób i konfigurowanie widoczności profilu

9. Zarządzanie projektami w SharePoint
• Szablon zarządzania projektem
• Praca z osią czasu
• Tworzenie zadań głównych i pobocznych
• Zarządzanie przebiegiem zadań
• WebPart podsumowania działania projektu
• Współpraca z aplikacją MS Project

10. Przepływy pracy
• Czym jest przepływ pracy
• Wbudowane przepływy pracy
• Konfigurowanie wbudowanych przepływów pracy
• Uruchamianie i dezaktywacja przepływów pracy
• Podstawy budowania niestandardowych przepływów pracy w aplikacji SharePoint Designer

11. Bussines Intelligence w SharePoint
• Czym jest BI
• Szablon Bussiness Intelligence i jego zalety
• Wykorzystanie Excel Services w SharePoint
• Udostępnianie treści z arkuszy kalkulacyjnych
• Obiekty i możliwość wprowadzania parametrów
• Modelowanie danych poprzez PowerPivot
• Wykorzystanie połączeń danych SQL
• Wykresy PowerView
• Excel Services WebPart i podstawowe pulpity managerskie
• Konfigurowanie bezpiecznych lokalizacji dla obliczeń automatycznych
• Aplikacja PerformancePoint i współpraca z systemami klasy ERP oraz bazami danych MS SQL