Menu

MS-100T01-AC Office 365 Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, jak zarządzać usługą Office 365, w tym kluczowymi komponentami Office 365, jak przenieść organizację do usługi Office 365, jak skonfigurować Office 365 i jak zarządzać wdrożeniami Office 365 ProPlus.

Główne tematy szkolenia, to:

• Omówienie usługi Office 365
• Przenoszenie organizacji do usługi Office 365
• Konfigurowanie usługi Office 365
• Zarządzanie wdrożeniami Office 365 ProPlus

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-100: Microsoft 365 Identity and Services.

Program

Moduł 1: Przeniesienie organizacji do usługi Office 365
Tematy:
• Exchange Online
• SharePoint Online
• Zespoły
• Dodatkowe zasoby

Moduł 2: Konfigurowanie systemu Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Planowanie sieci za pomocą usługi Office 365
• Planowanie konfiguracji usługi
• Planowanie środowiska hybrydowego
• Planowanie migracji do Office 365

Moduł 3: Konfigurowanie usługi Office 365
Tematy:
• Przegląd klienta Office 365
• Konfigurowanie łączności klienta Office z usługą Office 365

Moduł 4: Zarządzanie wdrożeniami Office 365 ProPlus
Tematy:
• Zarządzanie instalacjami klienta opartymi na użytkownikach
• Zarządzanie scentralizowanymi wdrożeniami Office 365 ProPlus
• Konfigurowanie telemetrii biurowej
• Konfigurowanie Microsoft Analytics

Moduł 5: Laboratorium praktyczne – ćwiczenia/warsztaty
Lab: Zarządzanie Office 365
Ćwiczenie 1: Skonfiguruj użytkownika próbnego usługi Microsoft 365.
Ćwiczenie 2: Przygotuj instalację Office 365 ProPlus
Ćwiczenie 3: Zarządzanie instalacją Office 365 ProPlus wykonywaną przez użytkownika
Ćwiczenie 4: Zarządzanie scentralizowanymi instalacjami Office 365 ProPlus
Ćwiczenie 5: Wdróż i skonfiguruj składniki Office Telemetry.

Wykładowcy

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS