Menu

MS-100T02-AC Microsoft 365 Tenant & Service Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Po ukończeniu tego kursu kursanci będą potrafili:
• Zaplanować lokalną infrastrukturę Microsoft 365.
• Zaplanować rozwiązania uwierzytelniające
• Zaplanować i skonfigurować usługę Microsoft 365
• Wykorzystać FastTrack firmy Microsoft i usługi innych dostawców
• Wdrażać usługi domenowe
• Skonfigurować role w usługach Microsoft 365.
• Zarządzać stanem użytkowników Microsoft 365.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-100: Microsoft 365 Identity and Services

Program

Moduł 1: Projektowanie usługi Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Planowanie infrastruktury lokalnej w usłudze Microsoft 365.
• Planowanie uwierzytelniania

Moduł 2: Konfigurowanie systemu Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Planowanie usługi Microsoft 365 Experience
• Konfigurowanie usługi Microsoft 365 Experience
• Wykorzystanie FastTrack i usług partnerskich
• Wdrażanie usług domenowych

Moduł 3: Zarządzanie Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Konfigurowanie ról użytkowników
• Zarządzanie bezpieczeństwem i utrzymaniem funkcjonalności

Moduł 4: Laboratorium praktyczne – ćwiczenia/warsztaty
Lab: Microsoft 365 Tenant and Service Management
Ćwiczenie 1: Skonfiguruj użytkownika próbnego usługi Microsoft 365.
Ćwiczenie 2: Zarządzanie użytkownikami, grupami i administracją Microsoft 365.
Ćwiczenie 3: Konfigurowanie zarządzania prawami i zgodności
Ćwiczenie 4: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft 365

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS