Menu

MS-100T03-AC Microsoft 365 Identity Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Dowiedz się więcej na temat zarządzania tożsamościami w usłudze Microsoft 365, w tym jak zarządzać grupami zabezpieczeń użytkowników i licencjami w chmurze oraz jak planować i wdrażać synchronizację tożsamości, aplikacje i dostęp zewnętrzny.

Po ukończeniu tego kursu kursanci będą potrafili:
• Zarządzać kontami użytkowników i licencjami w Microsoft 365
• Zarządzać rolami administratora i grupami zabezpieczeń w Microsoft 365
• Planować i wdrażać zarządzanie hasłami
• Zarządzać opcjami uwierzytelniania i udostępniania Microsoft 365.
• Zaplanować synchronizację katalogów
• Zaplanować i zaimplementować usługę Azure AD Connect
• Zarządzać synchronizowanymi tożsamościami
• Zaplanować i zaimplementować wdrożenie programu ADFS
• Implementować aplikacje w Azure AD
• Skonfigurować serwer proxy aplikacji Azure AD
• Wdrożyć rozwiązania projektowe dla dostępu zewnętrznego
• Zarządzać stanem i usługami dzierżawców usługi Microsoft 365..

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-100: Microsoft 365 Identity and Services.

Program

Moduł 1: Zarządzaj grupami zabezpieczeń użytkowników i licencjami w chmurze
Tematy:
• Konta użytkowników i licencje w Microsoft 365
• Role administracyjne i grupy zabezpieczeń w Microsoft 365
• Zarządzanie hasłami w Microsoft 365

Lab: Zarządzanie środowiskiem tożsamości w usłudze Microsoft 365.
Ćwiczenie 1: Konfigurowanie środowiska laboratoryjnego
Ćwiczenie 2: Zarządzanie środowiskiem tożsamości w usłudze Microsoft 365 przy użyciu centrum administracyjnego Microsoft 365
Ćwiczenie 3: Zarządzanie środowiskiem tożsamości w usłudze Microsoft 365 przy użyciu Windows PowerShell

Moduł 2: Planowanie i wdrażanie synchronizacji tożsamości
Tematy:
• Wprowadzenie do synchronizacji tożsamości
• Planowanie usługi Azure AD Connect
• Implementowanie usługi Azure AD Connect
• Zarządzanie synchronizowanymi tożsamościami
Lab: Wdrażanie synchronizacji tożsamości
Ćwiczenie 1: Konfigurowanie organizacji do synchronizacji tożsamości
Ćwiczenie 2: Wdrożenie synchronizacji tożsamości

Moduł 3: Planowanie i wdrażanie grup tożsamości
Tematy:
• Wprowadzenie do Federated Identities
• Planowanie wdrożenia programu AD FS
• Implementowanie AD FS

Moduł 4: Wdrażanie aplikacji i dostęp zewnętrzny
Tematy:
• Implementowanie aplikacji w Azure AD
• Konfigurowanie serwera proxy aplikacji Azure AD
• Projektowanie rozwiązań dla dostępu zewnętrznego

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS