Menu

MS-101T01-AC Microsoft 365 Security Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Dowiedz się więcej o zarządzaniu bezpieczeństwem w usłudze Microsoft 365, w tym o funkcji Azure AD Identity Protection, konfigurowaniu usług zabezpieczeń Microsoft 365 i analizie zagrożeń dla użytkowników Microsoft 365.

Główne tematy szkolenia, to:
• Zarządzanie wskaźnikami bezpieczeństwa
• Wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa w Microsoft 365
• Planowanie i konfiguracja Azure AD Identity Protection
• Wdrożenie Microsoft Secure Score
• Wdrożenie ochrony Exchange Online
• Wdrożenie zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami
• Zarządzanie bezpiecznymi łączami
• Wdrożenie Microsoft 365 Threat Intelligence
• Microsoft 365 Security Dashboard
• Konfiguracja zaawansowanej analizy zagrożeń
• Wdrożenie zabezpieczeń aplikacji w chmurze

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security.

Program

Moduł 1: Projektowanie usługi Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Planowanie infrastruktury lokalnej w usłudze Microsoft 365.
• Planowanie uwierzytelniania

Moduł 2: Konfigurowanie systemu Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Planowanie usługi Microsoft 365 Experience
• Konfigurowanie usługi Microsoft 365 Experience
• Wykorzystanie FastTrack i usług partnerskich
• Wdrażanie usług domenowych

Moduł 3: Zarządzanie Microsoft 365 Tenant
Tematy:
• Konfigurowanie ról użytkowników
• Zarządzanie bezpieczeństwem i utrzymaniem funkcjonalności

Moduł 4: Laboratorium praktyczne – ćwiczenia/warsztaty
Lab: Zarządzanie bezpieczeństwem Microsoft 365.
Ćwiczenie 1: Konfigurowanie środowiska laboratoryjnego
Ćwiczenie 2: Bezpieczne łącza ATP i zasada bezpiecznego załącznika
Ćwiczenie 3: Włączanie i instalowanie Centrum ATA

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS