Menu

MS-101T02-AC Microsoft 365 Compliance Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Dowiedz się o Microsoft 365 Compliance Management, w tym o rozwiązaniach do przechowywania danych i zapobiegania utracie danych w Microsoft 365, archiwizacji i przechowywaniu danych, wdrażaniu zarządzania danymi oraz zarządzaniu wyszukiwaniem.

Główne tematy szkolenia, to:
• Zrozumienie zarządzania danymi w Microsoft 365, w tym: archiwizacja, przechowywanie, zarządzanie prawami do informacji, bezpieczne rozszerzenie poczty internetowej (S/MIME), szyfrowanie wiadomości Office 365, zapobieganie utracie danych
• Zarządzanie rekordami w SharePoint
• Wdrożenie archiwizacji i przechowywania w Exchange
• Zasady przechowywania w centrum zabezpieczeń
• Planowanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i zgodności
• Exchange Online
• DLP Policy
• Zarządzanie przechowywaniem w wiadomościach e-mail
• Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem danymi
• Wdrożenie ochrony informacji
• Wdrożenie zaawansowanej ochrony
• Zrozumienie ochrony informacji w systemie Windows
• Szukanie treści w centrum bezpieczeństwa
• Kontrola i audyt
• Zarządzanie zaawansowanym eDiscovery

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do zarządzania danymi w Microsoft 365
Tematy:
• Wprowadzenie do archiwizacji w Microsoft 365
• Wprowadzenie do przechowywania w Microsoft 365
• Wprowadzenie do zarządzania prawami do informacji
• Wprowadzenie do Secure Multipurpose Internet Mail Extension
• Wprowadzenie do szyfrowania wiadomości Office 365
• Wprowadzenie do zapobiegania utracie danych

Moduł 2: Archiwizacja i przechowywanie w Microsoft 365
Tematy:
• Zarządzanie rekordami w SharePoint
• Archiwizacja i przechowywanie w Exchange
• Zasady przechowywania w SCC
• Wdrażanie usług domenowych

Moduł 3: Wdrażanie zarządzania danymi w Microsoft 365 Intelligence
Tematy:
• Planowanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i zgodności
• Exchange Online
• Tworzenie prostej zasady DLP z wbudowanego szablonu
• Tworzenie niestandardowej zasady DLP
• Tworzenie zasady DLP do ochrony dokumentów
• Praca z poradami dotyczącymi zasad

Moduł 4: Zarządzanie danymi w Microsoft 365
Tematy:
• Zarządzanie przechowywaniem w wiadomości e-mail
• Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem danymi
• Wdrażanie ochrony informacji
• Wdrażanie zaawansowanej ochrony informacji
• Wprowadzenie do Windows Information Protection

Moduł 5: Zarządzanie wyszukiwaniem i kontrola
Tematy:
• Wyszukiwanie treści w centrum bezpieczeństwa
• Konrola i audyt
• Zarządzanie zaawansowanym eDiscovery

Moduł 6: Laboratorium praktyczne – warsztaty/ćwiczenia
Lab: Konfigurowanie środowiska laboratoryjnego
Lab: Archiwizacja i przechowywanie w Microsoft 365
Lab: Wdrażanie zarządzania danymi
Ćwiczenie 1: Testowanie zasad DLP
Ćwiczenie 2: Korzystanie z ochrony informacji Azure
Ćwiczenie 3: Korzystanie z ochrony informacji w systemie Windows
Lab: Weryfikacja zasad zarządzania danymi
Ćwiczenie 1: Zbadaj dane Microsoft 365

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS