Menu

MS-101T03-AC Microsoft 365 Device Management

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób aspirujących do roli Microsoft 365 Enterprise Admin, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora Microsoft 365 lub posiadają wiedzę z tego zakresu.

Od uczestników szkolenia wymagana jest wiedza z zakresu certyfikacji dla administratora, takich jak:
• Messaging, Teamwork, Security and Compliance oraz Collaboration.
• Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie z usługami Microsoft 365.
• Biegła znajomość ogólnych praktyk IT.

Uczestnicy szkolenia powinni również mieć doświadczenie w pracy z Exchange, SharePoint, Skype dla firm, Windows. Kursanci powinni mieć również praktyczną wiedzę na temat sieci, administracji serwerami i podstaw IT, takich jak Active Directory i PowerShell.

Cel szkolenia

Ten kurs wprowadza Cię w świat zarządzania urządzeniami Microsoft 365 – od ustanowienia usługi Microsoft Intune, poprzez rejestrację urządzeń, monitorowanie i kontrolowanie tego, co użytkownicy mogą robić z zarejestrowanymi urządzeniami za pomocą zasad dostępu warunkowego.
Jeśli już zarządzasz urządzeniami za pomocą tradycyjnego narzędzia, takiego jak Configuration Manager, będziesz zainteresowany wiedzą, jak bezproblemowo przejść do nowoczesnego zarządzania Intune, i jak możesz skorzystać z nowych możliwości, takich jak zgodność, dostęp warunkowy i autopilot systemu Windows.

Główne tematy szkolenia, to:
• Plan współzarządzania
• Przygotuj urządzenia z systemem Windows 10 do współzarządzania
• Przejście z programu Configuration Manager do usługi Intune
• Skonfiguruj Microsoft Store dla firm
• Planowanie zarządzania aplikacjami mobilnymi
• Zaplanuj strategię wdrażania systemu Windows 10
• Zaplanuj strategię aktywacji subskrypcji systemu Windows 10
• Rozwiązuj błędy aktualizacji systemu Windows 10
• Wdrożenie systemu Windows 10 Analytics
• Wdróż zarządzanie urządzeniami mobilnymi
• Zarządzaj urządzeniami za pomocą Mobile Device Management
• Zarejestruj urządzenia w Mobile Device Management
• Zarządzaj zgodnością urządzeń

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security.

Program

Moduł 1: Planowanie zarządzania urządzeniami
Tematy:
• Wprowadzenie do współzarządzania
• Przygotowywanie urządzeń z systemem Windows 10 do współzarządzania
• Przejście z programu Configuration Manager do usługi Intune
• Wprowadzenie Microsoft Store dla firm
• Planowanie zarządzania aplikacjami mobilnymi

Moduł 2: Planowanie strategii wdrażania systemu Windows 10
Tematy:
• Scenariusze wdrażania systemu Windows 10
• Planowanie strategii aktywacji subskrypcji systemu Windows 10
• Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows 10
• Wprowadzenie do Windows Analytics

Moduł 3: Wdrażanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
Tematy:
• Planowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Wdrażanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Rejestracja urządzeń do MDM
• Zarządzanie zgodnością urządzeń

Moduł 4: Laboratorium praktyczne – warsztaty/ćwiczenia
Lab: Praca z Microsoft Store dla firm
Ćwiczenie 1: Udostępnianie i zarządzanie sklepem Microsoft Store dla firm
Ćwiczenie 2: Korzystanie z Microsoft Store dla firm
Lab: Zarządzanie urządzeniami za pomocą usługi Intune
Ćwiczenie 1: Uzyskaj Intune i włącz zarządzanie urządzeniem
Ćwiczenie 2: Skonfiguruj usługę Azure AD dla usługi Intune
Ćwiczenie 3: Utwórz zasady usługi Intune
Ćwiczenie 4: Zarejestruj urządzenie z systemem Windows 10
Ćwiczenie 5: Zarządzaj urządzeniem w Intune i monitoringiem

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.