Menu

Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments -MS 10984

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 10984 Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments przeznaczony jest dla specjalistów IT i administratorów systemów, którzy chcą nauczyć się, jak wdrażać i utrzymywać Office 365 w scenariuszach hybrydowych, w których jedna część infrastruktury jest zlokalizowana lokalnie i zintegrowana z usługami Office 365.

Uczestnicy szkolenia powinni mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie – w szczególności oczekuje się wcześniejszej wiedzy na temat serwera Exchange, serwera SharePoint i Skype for Business Server (na przykład serwera Lync). Studenci, którzy chcą wziąć udział w tym kursie, powinni mieć dość szeroką wiedzę na temat administracji Office 365, a także innych technologii, takich jak DNS i AD DS.

Oprócz doświadczenia zawodowego, studenci, którzy uczestniczą w tym szkoleniu powinni mieć już wiedzę techniczną:
• Minimum dwa lata doświadczenia w administrowaniu systemem Windows Server, w tym Windows Server 2012 lub nowszym
• Minimum rok doświadczenia w pracy z usługami domenowymi Active Directory
• Minimum jeden rok doświadczenia w pracy z systemem DNS (Domain Name System)
• Doświadczenie w pracy z certyfikatami, w tym certyfikatami infrastruktury klucza publicznego (PKI)
• Doświadczenie w pracy z Windows PowerShell
• Doświadczenie w pracy z programem Exchange Server 2013 lub nowszym, programem Lync 2013 Server lub programem Skype for Business Server 2015 i programem SharePoint Server 2013 lub nowszym.
• Doświadczenie w pracy z kluczowymi usługami Office 365, takimi jak Exchange Online, Skype dla firm i SharePoint Online
• Znajomość następujących pojęć związanych z Office 365: usługi w chmurze Microsoft, Office 365

Cel szkolenia

Jest to 3-dniowy kurs skierowany do specjalistów IT, którzy biorą udział w administrowaniu, konfigurowaniu i obsłudze usług Office 365 w środowiskach hybrydowych, w których część infrastruktury jest hostowana lokalnie. Kurs obejmuje również zarządzanie tożsamościami, uwierzytelnianie i technologie wspierające Office 365. Kurs koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych do administrowania i rozwiązywania problemów Office 365 oraz kluczowych usług Office 365, takich jak Exchange Online, SharePoint Online i Skype for Business, a także usługi takie jak Azure Multi-Factor Authentication (MFA), Azure Active Directory Identity Protection, and Azure Active Directory Privileged Identity Management. Wszystkie te usługi działają w środowiskach hybrydowych. Kurs MS 10984 dostarcza wiedzy na temat korzystania z usług Office 365 zarówno w chmurze, jak iw lokalnych zasobach.

Po szkoleniu kursanci powinni:
• Znać administrację Office 365 i licencjonowanie.
• Wdrażać i konfigurować synchronizację katalogów.
• Zaplanować wdrożenie hybrydowe Exchange Server.
• Wykonać wdrożenie hybrydowe Exchange Server.
• Zainstalować Skype dla firm w ramach wdrożenia hybrydowego.
• Wdrażać SharePoint i OneDrive dla firm w środowisku hybrydowym.
• Wdrażać dodatkowe usługi Office 365 w środowisku hybrydowym.
• Wdrażać różne metody uwierzytelniania w hybrydowej usłudze Office 365.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do administracji Office 365 i licencjonowania
• Omówienie usługi Office 365
• Administracja Office 365 i delegowanie ról
• Konfiguracja Office 365
• Omówienie ogólnego wdrożenia hybrydowego

Moduł 2: Wdrażanie i konfigurowanie synchronizacji katalogów
• Omówienie synchronizacji katalogów i uwierzytelniania
• Azure AD Connect wdrażanie i konfiguracja
• Zarządzanie obiektami użytkowników i grup w środowisku hybrydowym Office 365

Moduł 3: Planowanie wdrożenia hybrydowego Exchange Server
• Przegląd Exchange Online
• Opcje konfiguracji hybrydowej serwera Exchange i funkcje wdrażania
• Usługi programu Exchange Server w instalacji hybrydowej

Moduł 4: wdrożenie hybrydowe Exchange Server
• Korzystanie z kreatora konfiguracji hybrydowej
• Zarządzanie i konfiguracja wdrożenia hybrydowego programu Exchange
• Implementacja zaawansowanych funkcji dla wdrożeń hybrydowych
• Konfigurowanie zgodności w środowisku hybrydowym

Moduł 5: Wdrożenie hybrydowe Skype dla firm
• Omówienie Skype for Business Online i Microsoft Teams
• Przygotowanie do hybrydowego wdrożenia Skype dla firm
• Konfigurowanie środowiska hybrydowego Skype dla firm
• Korzystanie z konfiguracji hybrydowej Skype dla firm z systemem telefonicznym

Moduł 6: Wdrożenia hybrydowe SharePoint i OneDrive dla biznesu
• Omówienie usługi SharePoint Online
• Planowanie wdrożenia hybrydowego programu SharePoint
• Wdrażanie konfiguracji hybrydowej SharePoint
• Konfigurowanie usług SharePoint w konfiguracji hybrydowej

Moduł 7: Wdrażanie dodatkowych usług Office 365 w ramach wdrożenia hybrydowego
• Implementacja uwierzytelniania Multi-Factor w scenariuszu hybrydowym
• Wdrażanie ochrony informacji Azure
• Wdrażanie ochrony tożsamości i usługi Azure AD
• Zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną

Moduł 8: Opcje uwierzytelniania w zastosowaniach hybrydowych
• Planowanie opcji uwierzytelniania w usłudze Office 365
• Wdrażanie programu AD FS dla SSO
•Wdrażanie uwierzytelniania tranzytowego dla pojedynczego logowania