Menu

Office 365 Administration and Troubleshooting – MS 10997

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów, którzy mają co najmniej trzy miesiące doświadczenia w programowaniu i mają podstawowe umiejętności nt. Windows.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT i administratorów systemu, którzy chcą poznać techniki administrowania i rozwiązywania problemów w Office 365. Ci profesjonaliści powinni mieć co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w swoich dziedzinach – zazwyczaj w zakresie administracji systemem i administracji sieci.

Przed przystąpieniem do tego kursu kursanci powinni mieć:
• Minimum dwa lata doświadczenia w administrowaniu systemem Windows Server, w tym Windows Server 2012 lub nowszym.
• Minimum rok doświadczenia w pracy z usługami domenowymi w usłudze Active Directory (AD DS).
• Minimum rok doświadczenia w pracy z DNS.
• Doświadczenie w pracy z certyfikatami, w tym certyfikatami infrastruktury klucza publicznego (PKI).
• Doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Doświadczenie w pracy z programem Exchange Server 2013 lub nowszym, programem Lync 2013 Server lub Skype for Business 2015 Server i programem SharePoint Server 2013 lub nowszym.
• Znajomość następujących pojęć związanych z Office 365:
– Zrozumienie usług chmurowych Microsoft.
– Zrozumienie platformy Office 365.

Cel szkolenia

3-dniowy kurs MS 10997 – Office 365 Administration and Troubleshooting skierowany jest do specjalistów IT, którzy biorą udział w administrowaniu, konfigurowaniu, rozwiązywaniu problemów i obsłudze usług Office 365, w tym tożsamości, zależnościach, wymaganiach i wsparciu technologii.

Kurs koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych do administrowania i rozwiązywania problemów w najważniejszych usługach Office 365, takich jak Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla Firm. Obejmuje również funkcje bezpieczeństwa i zgodności z Office 365.

Po szkoleniu kursanci powinni:
• Administrować Office 365 przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika (GUI) i Windows PowerShell.
• Administrować i rozwiązywaće problemy z synchronizacją katalogów i obiektami katalogowymi.
• Administrować programem Skype dla firm i rozwiązywać problemy.
• Administrować i rozwiązywać problemy z SharePoint Online.
• Zarządzać i rozwiązywać problemy z Office 365 ProPlus.
• Administrować i rozwiązywać problemy dotyczące zgodności i bezpieczeństwa w Office 365.

Program

Moduł 1: Przegląd usług Office 365
• Omówienie usług Office 365
• Omówienie licencjonowania Office 365
• Konfiguracja Office 365
• Klienci Office 365

Moduł 2: Administracja Office 365, narzędzia i techniki
• Zarządzanie Office 365 z portali administracyjnych
• Zarządzanie Office 365 za pomocą Windows PowerShell
• Zarządzanie dostępem administracyjnym w usłudze Office 365
• Rozwiązywanie problemów z administrowaniem w usłudze Office 365

Moduł 3: Administrowanie i rozwiązywanie problemów związanych z synchronizacją katalogów i obiektami katalogowymi
• Omówienie synchronizacji katalogów
• Zarządzanie Azure AD Connect
• Zarządzanie użytkownikami i obiektami grup w Office 365
• Rozwiązywanie problemów z obiektami i synchronizacja katalogów w usłudze Office 365

Moduł 4: Administrowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Online
• Omówienie zarządzania usługą Exchange Online
• Administrowanie odbiorcami Exchange Online
• Administrowanie zasadami dostępu klienta w Exchange Online
• Rozwiązywanie problemów z Exchange Online

Moduł 5: Administrowanie programem Skype dla firm i rozwiązywanie problemów
• Omówienie zarządzania Skype dla firm
• Administrowanie użytkownikami i łączność w Skype dla firm
• Rozwiązywanie problemów ze Skype dla firm

Moduł 6: Administrowanie i rozwiązywanie problemów z SharePoint Online
• Omówienie zarządzania SharePoint Online
• Administrowanie kolekcjami witryn SharePoint Online
• Administrowanie użytkownikami zewnętrznymi w SharePoint Online
• Konfigurowanie usługi OneDrive dla Firm
• Rozwiązywanie problemów z SharePoint Online

Moduł 7: Planowanie i wdrażanie Office 365 ProPlus
• Omówienie usługi Office 365 ProPlus
• Zarządzanie wdrażaniem opartym na użytkownikach Office 365 ProPlus
• Rozwiązywanie problemów z wdrożeniami Office 365 ProPlus

Moduł 8: Administrowanie i rozwiązywanie problemów zgodności i bezpieczeństwa w Office 365
• Przegląd funkcji zgodności w Office 365
• Administrowanie usługami Azure Rights Management w Office 365
• Administrowanie funkcjami zgodności w usłudze Office 365
• Konfigurowanie i administrowanie zabezpieczeniami poczty e-mail w Office 365
• Rozwiązywanie problemów dotyczących zgodności i ochrony Office 365