Menu

MS-200T02-AC Managing Client Access and Mail Flow

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Messaging Administrator wdraża, konfiguruje, zarządza i rozwiązuje problemy z adresatami, uprawnieniami, ochroną poczty, przepływem poczty i folderami publicznymi, zarówno w środowiskach lokalnych, jak i chmurowych.
Obowiązki obejmują zarządzanie bezpieczeństwem wiadomości, infrastrukturę przesyłania wiadomości, konfigurację hybrydową i migrację. Administrator Messaging również implementuje i zarządza odzyskiwaniem systemów po awarii i ich wysoką dostępnością.
Aby zaimplementować bezpieczną topologię hybrydową, która spełnia potrzeby biznesowe nowoczesnej organizacji, Administrator Messaging musi współpracować z administratorem bezpieczeństwa i administratorem Enterprise Microsoft 365. Messaging Administrator powinien mieć praktyczną wiedzę na temat typów uwierzytelniania, licencjonowania i integracji z aplikacjami Microsoft 365.

Dodatkowe wymagania od uczestników szkolenia:
• Biegła znajomość DNS.
• Podstawowe zrozumienie działania Exchange Server lub Exchange Online.
• Podstawowe zrozumienie infrastruktury Active Directory i kontrolera domeny wraz z zarządzaniem tożsamością.
• Podstawowe doświadczenie funkcjonalne z usługami Microsoft 365 i synchronizacją katalogów.
• Co najmniej 5 lat ogólnego doświadczenia informatycznego.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się, jak Microsoft Exchange Server zapewnia dostęp do skrzynek pocztowych dla wielu różnych klientów. Ponieważ wszyscy klienci uzyskują dostęp do skrzynek pocztowych programu Exchange Server za pośrednictwem usług dostępu klienta, zbadamy, jak zaplanować, skonfigurować i zarządzać usługami w programie Exchange Server.
Ponieważ korzystanie z smartfonów i tabletów do przesyłania wiadomości stało się bardzo popularne, a wielu użytkowników smartfonów intensywnie korzysta z urządzeń do obsługi poczty e-mail, kalendarza, zadań i innych aplikacji, dowiesz się również, jak zarządzać urządzeniami mobilnymi.

Ten kurs opisuje również planowanie i konfigurowanie transportu wiadomości w Exchange Server. Dowiesz się, jak planować, konfigurować i zarządzać usługami transportu, aby zapewnić skuteczną komunikację między serwerami Exchange, Exchange Online i innymi serwerami poczty w Internecie. Na koniec dowiesz się, jak rozwiązywać problemy z usługami transportu, gdy występują problemy w różnych scenariuszach, dzięki czemu możesz zapewnić swojej organizacji zdrową i niezawodną infrastrukturę przesyłania wiadomości.

Główne cele szkolenia, to:
• Wdrożenie usług dostępu klienta
• Zarządzaj urządzeniami klienta
• Skonfiguruj Outlook w sieci
• Rozwiązywanie problemów z dostępem klienta
• Skonfiguruj zasady skrzynki pocztowej urządzenia mobilnego
• Zarządzaj zasadami skrzynki pocztowej urządzenia mobilnego
• Skonfiguruj transport wiadomości
• Zarządzaj regułami transportu
• Zarządzaj przepływem poczty
• Rozwiązywanie problemów z przepływem poczty
• Rozwiązywanie problemów z transportem
• Rozwiązywanie problemów z logami

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-200: Planning and Configuring a Messaging Platform, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.

Program

Moduł 1: Zarządzanie dostępem klienta

Tematy:
• Wdrażanie usług dostępu klienta
• Zarządzanie urządzeniami klienta
• Konfigurowanie programu Outlook w Internecie
• Rozwiązywanie problemów z dostępem klienta

Moduł 2: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Lekcje
Zasady skrzynki pocztowej urządzenia mobilnego
Zarządzanie dostępem do urządzeń mobilnych

Moduł 3: Zarządzanie usługą transportu

Tematy:
• Przegląd usług transportowych
• Konfigurowanie transportu wiadomości
• Zarządzanie regułami transportu

Moduł 4: Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z przepływem poczty

Tematy:
• Zarządzanie przepływem poczty
• Rozwiązywanie problemów z przepływem poczty
• Rozwiązywanie problemów związanych z transportem
• Rozwiązywanie problemów z logami

Moduł 5: Zakończenie kursu

Laboratorium: Zarządzanie dostępem klienta i przepływem poczty – warsztaty/ćwiczenia

Utwórz niestandardową wtyczkę odbiorczą
Utwórz niestandardowe złącze wysyłania
Włączanie i wyłączanie ActiveSync dla pojedynczej skrzynki pocztowej
Włączanie i wyłączanie ActiveSync dla wielu skrzynek pocztowych
Włączanie i wyłączanie dostępu MAPI do pojedynczej skrzynki pocztowej
Włączanie i wyłączanie dostępu MAPI do wielu skrzynek pocztowych

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS