Menu

MS-200T03-AC Managing Messaging High Availability and Disaster Recovery

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Messaging Administrator wdraża, konfiguruje, zarządza i rozwiązuje problemy z adresatami, uprawnieniami, ochroną poczty, przepływem poczty i folderami publicznymi, zarówno w środowiskach lokalnych, jak i chmurowych.
Obowiązki obejmują zarządzanie bezpieczeństwem wiadomości, infrastrukturę przesyłania wiadomości, konfigurację hybrydową i migrację. Administrator Messaging również implementuje i zarządza odzyskiwaniem systemów po awarii i ich wysoką dostępnością.
Aby zaimplementować bezpieczną topologię hybrydową, która spełnia potrzeby biznesowe nowoczesnej organizacji, Administrator Messaging musi współpracować z administratorem bezpieczeństwa i administratorem Enterprise Microsoft 365. Messaging Administrator powinien mieć praktyczną wiedzę na temat typów uwierzytelniania, licencjonowania i integracji z aplikacjami Microsoft 365.

Dodatkowe wymagania od uczestników szkolenia:
• Biegła znajomość DNS.
• Podstawowe zrozumienie działania Exchange Server lub Exchange Online.
• Podstawowe zrozumienie infrastruktury Active Directory i kontrolera domeny wraz z zarządzaniem tożsamością.
• Podstawowe doświadczenie funkcjonalne z usługami Microsoft 365 i synchronizacją katalogów.
• Co najmniej 5 lat ogólnego doświadczenia informatycznego.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się o tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących wysokiej dostępności wiadomości i odzyskiwania danych po awarii. Systemy przesyłania wiadomości stają się coraz bardziej złożone, obfitują w nowe funkcje, które zostały dodane w ciągu ostatnich kilku lat.
Tradycyjne podejścia do wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii są nadal obecne i istnieją głównie na warstwie sprzętowej, takiej jak systemy RAID do przechowywania, replikacji urządzeń blokowych i rozwiązań do archiwizacji z wykorzystaniem pamięci zewnętrznej. Podczas gdy Microsoft Exchange obsługuje te tradycyjne podejścia, oferuje również rozwiązania, które modernizują wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii, zapewniając rozwiązania bezpośrednio zintegrowane z systemami przesyłania wiadomości. Obejmuje to takie rozwiązania jak ciągła replikacja i przechowywanie, które są wbudowane bezpośrednio w bazach danych wiadomości. Oszczędza to administratorom wiele czasu i wysiłku na utrzymanie różnych warstw rozwiązań na sprzęcie i oprogramowaniu. Podczas tego kursu zapoznasz się z każdym rozwiązaniem, dowiesz się, kiedy z nich korzystać, jak zaplanować wdrożenie i jak wykonać rzeczywistą implementację.

Główne cele szkolenia, to:
• Zaplanuj wysoką dostępność dla serwerów skrzynek pocztowych
• Zaplanuj wysoką dostępność dla usługi dostępu klienta
• Zaplanuj wysoką dostępność dla transportu
• Wdrożenie odporności witryny
• Plan odzyskiwania po awarii
• Wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych
• Przywróć skrzynki pocztowe, bazy danych i serwery
• Zaplanuj hierarchię folderów publicznych
• Wdrożenie i zarządzanie folderami publicznymi
• Rozwiązywanie problemów z folderami publicznymi

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-200: Planning and Configuring a Messaging Platform, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.

Program

Moduł 1: Wysoka dostępność serwerów Exchange

Tematy:
• Planowanie wysokiej dostępności dla serwerów skrzynek pocztowych
• Wysoka dostępność dla usługi dostępu klienta
• Wysoka dostępność dla transportu
• Wdrożenie odporności witryny

Moduł 2: Zarządzanie odzyskiwaniem po awarii

Tematy:
• Planowanie odzyskiwania po awarii
• Wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych
• Przywracanie skrzynek pocztowych, baz danych i serwerów

Moduł 3: Zarządzanie folderami publicznymi

Tematy:
• Planowanie hierarchii folderów publicznych
• Wdrażanie i zarządzanie folderami publicznymi
• Rozwiązywanie problemów z folderami publicznymi

Moduł 4: Laboratorium – Zarządzanie folderami publicznymi i odzyskiwanie po awarii – ćwiczenia/warsztaty

Lab: Public Folder Management i Disaster Recovery
Ćwiczenie 1: Rozwiązywanie problemów z przepływem poczty i łącznością
Ćwiczenie 2: Odzyskiwanie po awarii przy użyciu eDiscovery i In-place Holds

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS