Menu

MS-201T01-AC Defining a Hybrid Messaging Strategy

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie wymaga doświadczenia i wiedzy z innych produktów Microsoft.

Messaging Administrator wdraża, konfiguruje, zarządza i rozwiązuje problemy z adresatami, uprawnieniami, ochroną poczty, przepływem poczty i folderami publicznymi, zarówno w środowiskach lokalnych, jak i chmurowych.
Obowiązki obejmują zarządzanie bezpieczeństwem wiadomości, infrastrukturę przesyłania wiadomości, konfigurację hybrydową i migrację. Administrator Messaging również implementuje i zarządza odzyskiwaniem systemów po awarii i ich wysoką dostępnością.
Aby zaimplementować bezpieczną topologię hybrydową, która spełnia potrzeby biznesowe nowoczesnej organizacji, Administrator Messaging musi współpracować z administratorem bezpieczeństwa i administratorem Enterprise Microsoft 365. Messaging Administrator powinien mieć praktyczną wiedzę na temat typów uwierzytelniania, licencjonowania i integracji z aplikacjami Microsoft 365.

Dodatkowe wymagania od uczestników szkolenia:
• Biegła znajomość DNS.
• Podstawowe zrozumienie działania Exchange Server lub Exchange Online.
• Podstawowe zrozumienie infrastruktury Active Directory i kontrolera domeny wraz z zarządzaniem tożsamością.
• Podstawowe doświadczenie funkcjonalne z usługami Microsoft 365 i synchronizacją katalogów.
• Co najmniej 5 lat ogólnego doświadczenia informatycznego.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się, jak wdrożyć środowisko hybrydowe w Exchange i jak migrować skrzynki pocztowe do Exchange Online. Rozpoczniesz od przeanalizowania dostępnych opcji migracji skrzynek pocztowych, a następnie skupisz się na planowaniu wdrożenia hybrydowego. Na koniec dowiesz się, jak wdrażać i rozwiązywać problemy z wdrożeniem hybrydowym.

Główne cele szkolenia, to:
• Zaplanuj migracje skrzynki pocztowej
• Zaplanuj migracje IMAP
• Plan Cutover i Staged Migrations
• Wykonuj zaawansowane migracje
• Zapoznaj się z wymaganiami instalacji hybrydowej Exchange
• Uruchom Kreatora konfiguracji hybrydowej
• Wdrażanie i zarządzanie serwerem Edge Transport
• Skonfiguruj instalację hybrydową za pomocą HCW
• Wdrożenie zaawansowanej funkcjonalności hybrydowej
• Rozwiązywanie problemów z wdrożeniami hybrydowymi

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Microsoft MS-201: Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.

Program

Moduł 1: Wykonywanie migracji skrzynek pocztowych

Tematy:
• Planowanie migracji skrzynek pocztowych
• Wykonywanie migracji IMAP
• Wykonywanie etapowych migracji
• Wykonywanie zaawansowanych migracji

Moduł 2: Planowanie środowiska hybrydowego
Tematy:
• Wymogi Exchange Hybrid Deployment
• Planowanie uruchomienia Kreatora konfiguracji hybrydowej – Hybrid Configuration Wizard

Moduł 3: Wdrażanie i rozwiązywanie problemów środowiska hybrydowego

Tematy:
• Wdrażanie i zarządzanie serwerem Edge Transport
• Konfigurowanie wdrożenia hybrydowego przy użyciu HCW
• Wdrażanie zaawansowanych funkcji hybrydowych
• Rozwiązywanie problemów z wdrożeniami hybrydowymi

Module 4: Lab – Hybrid Deployment and Management – ćwiczenia/warsztaty

Ćwiczenie 1: Przeprowadź migrację skrzynki pocztowej do Microsoft 365
Ćwiczenie 2: Zarządzaj scenariuszami hybrydowymi

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS