Menu

MS 20537 – Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów usług, devops i cloud architektów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem Microsoft Azure Stack do świadczenia usług w chmurze swoim użytkownikom końcowym lub klientom z dostępem do centrum danych.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą mieć doświadczenie w pracy z:
• Windows Server 2016.
• SQL Server 2014.
• Microsoft Azure.

Cel szkolenia

Kurs zapewnia zdobycie kluczowej wiedzy niezbędnej do wdrożenia i konfiguracji Microsoft Azure Stack.
Za pomocą praktycznych laboratoriów kursanci nauczą się m.in. następujących rzeczy:

Najważniejsze funkcje Microsoft Azure Stack.
Różnice między Microsoft Azure Stack, Microsoft Azure i Windows Azure Pack.
Architektura i składniki Microsoft Azure Stack.
Jak wdrożyć Microsoft Azure Stack.
Role i funkcje systemu Windows Server używane w Microsoft Azure Stack.
Jak działa tożsamość i uwierzytelnianie w Microsoft Azure Stack.
Jak Microsoft Azure Stack umożliwia DevOps.
Jak tworzyć i zarządzać szablonami Azure Resource Manager.
Jak tworzyć i zarządzać planami – Plans.
Jak tworzyć i zarządzać Offers and Delegation.
Zarządzanie Marketplace w Microsoft Azure Stack.
Pamięć masowa w Microsoft Azure Stack.
Jak udostępnić maszyny wirtualne w Microsoft Azure Stack.
Konfigurowanie zasobów w Microsoft Azure Stack.
Jak monitorować i rozwiązywać problemy ze Microsoft Azure Stack

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do Azure Stack

W tym pierwszym module opisano kluczowe pojęcia związane z Azure Stack, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest Azure Stack i jakie funkcje zapewnia. Dowiesz się również o różnicach między Azure Stack, Microsoft Azure i Windows Azure Pack.

Tematy:
• Co to jest Azure Stack?
• Porównanie Azure Stack z Microsoft Azure.
• Porównanie Azure Stack do Windows Azure Pack.

Moduł 2: Podstawowe elementy Microsoft Azure Stack

W tym module dowiesz się o funkcjach systemu Windows Server 2016, których używa Azure Stack, i opcjonalnych komponentach System Center 2016, które można dodawać w celu dalszego zarządzania środowiskiem Azure Stack. Dowiesz się również, w jaki sposób Azure Stack zarządza uwierzytelnianiem.

Tematy:
• Windows Server 2016 i System Center 2016.
• Tożsamość i uwierzytelnianie.

Moduł 3: Wdrażanie Microsoft Azure Stack

Ten moduł odnosi się do wewnętrznych struktur Azure Stack i to, w jaki sposób stanowią one podstawę systemu. Omawia różne koncepcje Azure Stack, takie jak:
• Centrum danych definiowane przez oprogramowanie
• Architektura wewnętrzna
• Infrastruktura
• Wymagania
• Planowanie i instalacja s Azure Stack

Tematy:
• Architektura Microsoft Azure Stack
• Wymagania wstępne dotyczące Azure Stack
• Instalowanie Azure Stack

Moduł 4: Zasoby Microsoft Azure Stack

W tym module omówiono niektóre kluczowe funkcje Azure Stack, które zapewniają korzystanie z zasobów, takich jak maszyny wirtualne i bazy danych SQL Server.

Tematy:
• Praca z Plans and Offers.
• Microsoft Azure Stack Marketplace.
• Włączanie wielodostępności w Azure Stack.
• Integracja Azure Stack z pakietem Windows Azure.

Moduł 5: Microsoft Azure Stack i DevOps

Ten moduł omawia podstawy, w jakich Azure Stack umożliwia organizacjom wykorzystanie DevOps.
Zawiera podstawy Azure Stack, Azure Resource Manager, dostępnych SDK i API, a także jak można wykorzystać technologie zarządzania konfiguracją, takie jak PowerShell Desired State Configuration, Chef i Puppet, aby ułatwić szybkie i spójne wdrażanie aplikacji i utrzymanie systemów.

Tematy:
• Technologie używane w Microsoft Azure Stack dla DevOps.
• Szablony menedżera zasobów Azure.
• Dostawcy zasobów.

Moduł 6: Infrastruktura jako usługa i Microsoft Azure Stack

Ten moduł omawia infrastrukturę jako usługę w Azure Stack.
Obejmuje to następujące obszary:
• Software Defined Datacenter
• Hyper-V Network Virtualization
• External Connectivity to Azure Stack
• Azure Consistent Storage in Azure Stack
• Virtual Machines in Azure Stack

Tematy:
• Udoskonalenia Microsoft Azure Stack i Windows Server 2016 za pomocą Software Defined Datacenter.
• Magazyn Azure Stack.
• Maszyny wirtualne w Microsoft Azure Stack.

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS