Menu

MS-300T01-AC Managing Office 365 Content Services

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się, jak planować, konfigurować i zarządzać SharePoint Site Collection i OneDrive dla Firm, aby umożliwić nowoczesne usługi wymiany i przechowywania treści. W szczególności kurs ten omawia nowoczesną strukturę witryny SharePoint. Pokazuje najlepsze praktyki dotyczące przyjęcia i wdrożenia OneDrive dla Firm w organizacji. Szkolenie obejmuje również tematy odnoszące się do udostępniania, bezpieczeństwa i monitorowania treści w SharePoint Online i OneDrive dla firm.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Główne tematy szkolenia, to:
• Konfiguruj witryny SharePoint.
• Zarządzaj limitami przechowywania zbioru witryn.
• Wdróż klienta synchronizacji OneDrive dla Firm.
• Użyj Group Policy, aby kontrolować ustawienia klienta synchronizacji OneDrive.
• Zarządzaj zewnętrznym udostępnianiem danych w SharePoint Online i OneDrive dla Firm.

Program

Moduł 1: Zaplanuj i skonfiguruj kolekcję witryn SharePoint

Moduł ten zawiera planowanie, konfigurowanie i zarządzanie kolekcjami witryn SharePoint. Omawia, w jaki sposób administratorzy SharePoint korzystają z centrum administracyjnego SharePoint do zarządzania cyklem życia kolekcji witryn w organizacji.
Tematy:
• Przegląd Online SharePoint
• Skonfiguruj kolekcję witryn
• Zarządzaj kolekcją witryn

Moduł 2: Konfiguracja i zarządzanie usługą OneDrive dla firm

Ten moduł wyjaśnia, jak zaplanować wdrożenie OneDrive dla Firm. Omówiono różne podejścia do wdrożenia OneDrive dla firm na podstawie różnych scenariuszy. Moduł ten wprowadza także możliwości zarządzania treścią w OneDrive dla Firm.
Tematy:
• Omówienie usługi OneDrive dla firm
• Wdrażaj OneDrive dla Firm
• Zarządzaj OneDrive dla Firm

Moduł 3: Udostępnianie, bezpieczeństwo i monitorowanie w SharePoint i OneDrive

Moduł ten koncentruje się na udostępnianiu, zabezpieczaniu i monitorowaniu w SharePoint i OneDrive. W szczególności omawiamy planowanie i zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym, a także kontrolę dostępu w SharePoint i OneDrive. Omówiono także sposób korzystania z Centrum administracyjnego Office 365 do monitorowania działań w SharePoint online i OneDrive dla Firm.
Tematy:
• Zarządzaj udostępnianiem w SharePoint i OneDrive
• Zarządzaj bezpieczeństwem w SharePoint i OneDrive
• Monitoruj SharePoint i OneDrive

Moduł 4: Zakończenie kursu

Lab: Tworzenie i konfigurowanie zbioru witryn (ćwiczenie/warsztat)

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS