Menu

MS-300T02-AC Managing SharePoint Online

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się, jak zarządzać profilami użytkowników i aplikacjami przy użyciu odpowiednio ustawionych uprawnieniach. Omówimy również sposób planowania i konfigurowania zarządzanych metadanych, usług łączności biznesowej oraz wyszukiwania umożliwiającego wykorzystywanie i zarządzanie treścią w Office 365.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Główne tematy szkolenia, to:
• Opisz, jak skonfigurować właściwości profilu użytkownika.
• Opisz, jak zarządzać odbiorcami
• Opisz, jak używać katalogu aplikacji do tworzenia niestandardowych aplikacji.
• Twórz grupy i zarządzaj nimi
• Użyj nowych metod wyszukiwania.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzaj profilami użytkowników i aplikacjami

Ten moduł dotyczy profilu użytkownika w SharePoint Online. Omawia zarządzanie profilami użytkowników w SharePoint Online. Opisuje także sposób korzystania z katalogu aplikacji w celu udostępniania niestandardowych aplikacji biznesowych dla usługi SharePoint Online.
Tematy:
• Zarządzaj profilami użytkowników
• Planuj i konfiguruj dostosowania i aplikacje

Moduł 2: Planowanie i konfigurowanie metadanych i połączeń biznesowych

Ten moduł dotyczy metadanych i usług łączności biznesowej. Wprowadza koncepcje zarządzania metadanymi, a także proces importowania zbiorów. Opisuje także sposób zarządzania usługami Business Connectivity Services i tworzenia zewnętrznej listy.
Tematy:
• Zaplanuj i skonfiguruj metadane
• Planuj i konfiguruj usługi Business Connectivity Services (BCS) i Secure

Moduł 3: Zaplanuj i skonfiguruj wyszukiwanie

Ten moduł dotyczy aplikacji usługi wyszukiwania. Zawiera szczegółowe informacje na temat planowania i konfigurowania źródeł treści, harmonogramów przeszukiwania i reguł przeszukiwania. Omówiono także sposób zarządzania wyszukiwaniem szeregu komponentów, takich jak reguły zapytań, typy wyników i szablony wyświetlania.
Tematy:
• Przegląd wyszukiwania w SharePoint Online
• Zarządzaj wyszukiwaniem

Moduł 4: Zakończenie kursu

Laboratorium: Importowanie (ćwiczenia/warsztaty)

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS