Menu

MS-300T03-AC Enabling Microsoft Teams for Collaboration

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Microsoft Teams to centrum pracy zespołowej w Microsoft 365.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak planować, wdrażać i zarządzać aplikacją Microsoft Teams. W szczególności kurs omawia relacje Teams z grupami SharePoint, OneDrive i Office 365. Udostępnia najlepsze praktyki dotyczące przyjmowania i wdrażania Teams w organizacji. Obejmuje również sposób ustanawiania zasad i zarządzania danymi dla zespołów pracujących z Teams.

Kurs został zaprojektowany dla specjalistów IT, którzy zarządzają i wdrażają Microsoft Teams w swojej organizacji.

Główne tematy szkolenia, to:
• Zaplanuj wdrożenie Microsoft 365 Teams.
• Skonfiguruj usługę Office 365 dla zespołów.
• Skonfiguruj zespoły i kanały w Microsoft 365 Teams.
• Zarządzaj dostępem użytkowników do Microsoft 365 Teams.
• Skonfiguruj Microsoft 365 Teams do spotkań.
• Ustal strategię zarządzania danymi w Microsoft 365 Teams.

Program

Moduł 1: Zaplanuj wdrożenie Microsoft 365 Teams

Ten moduł dotyczy planowania pracy z Microsoft 365 Teams. Najlepsze praktyki wdrażania Microsoft 365 Teams w organizacji.
Tematy:
• Pierwsze kroki z Microsoft 365 Teams
• Wdrażanie Teams
• Teams i kanały
• Uwierzytelnianie i dostęp

Moduł 2: Konfiguracja Microsoft 365 Teams

W tym module wyjaśniono, jak ustawić i skonfigurować Microsoft 365 Teams. Omawia użycie znaczników, botów i połączeń w Teams. Wprowadza pojęcia związane z zarządzaniem spotkaniami w Teams.
Tematy:
• Skonfiguruj Microsoft Teams w Office 365
• Aplikacje w Microsoft 365 Teams
• Spotkania w Teams
• Lab: Konfigurowanie Microsoft 365 Teams (ćwiczenie/warsztat)

Moduł 3: Zarządzanie środowiskiem Microsoft 365 Teams

Ten moduł koncentruje się na zarządzaniu Microsoft 365 Teams. W szczególności omawiamy bezpieczeństwo i zgodność, a także prywatność i zarządzanie danymi.
Tematy:
• Prywatność i zarządzanie
• Bezpieczeństwo i zgodność
• Zarządzanie i raportowanie

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS