Menu

MS-300T04-AC Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Przekształcanie pracy zespołowej i współpracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji staje się coraz bardziej krytyczne w nowoczesnym obszarze roboczym.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak wykorzystać Office 365 Collaboration Workloads, aby zwiększyć wydajność swojej organizacji, w tym aplikacji takich jak Yammer, Stream, PowerApps i Flow. Ocenimy dostępne zestawy narzędzi współpracy i przeanalizujemy wymagania biznesowe. Dowiesz się również, jak planować i rozwijać zarządzanie transformacją cyfrową, w tym przyjmowanie użytkowników i zarządzanie zmianami.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Główne tematy szkolenia, to:
• Oceń dostępne narzędzia technologiczne.
• Analizuj wymagania biznesowe.
• Opracuj zarządzanie transformacją cyfrową.
• Wdrożenie zarządzania aplikacjami.
• Zarządzaj przyjmowaniem użytkowników i zmianami.
• Monitoruj rozwiązania współpracy.
• Oceń obciążenia współpracy w usłudze Office 365.

Program

Moduł 1: Ocena Office 365 Collaboration Workloads

Office 365 zawiera wiele funkcji, które można wykorzystać do tworzenia rozwiązań do współpracy. Podstawowym elementem budowania rozwiązań do współpracy jest SharePoint Online, ale można również korzystać z innych funkcji, takich jak Yammer i Stream. Musisz być w stanie analizować wymagania biznesowe, aby upewnić się, że twoje rozwiązania spełniają potrzeby biznesowe.
Tematy:
• Ocena dostępnych narzędzi technologicznych
• Analiza wymagań biznesowych

Moduł 2: Planowanie i rozwój zarządzania

Udane wdrożenie i zarządzanie technologią informatyczną wymaga spójnej i dobrze zdefiniowanej metodologii. Zarządzanie to procesy, których przestrzegasz, aby zdefiniować zasady i procedury wdrażania i zarządzania IT, w tym rozwiązań do współpracy. Należy rozważyć kilka rodzajów zarządzania: zarządzanie aplikacjami, przyjmowaniem użytkowników, zarządzanie zmianami i monitorowaniem.
Tematy:
• Rozwój zarządzania dla transformacji cyfrowej
• Wdrażanie zarządzania aplikacjami
• Przyjmowanie użytkowników i zarządzanie zmianami
• Monitorowanie rozwiązań współpracy

Moduł 3: Zarządzanie obciążeniami związanymi z pracą w usłudze Office 365

W usłudze Office 365 istnieje wiele aplikacji i funkcji, które można wykorzystać do współpracy. Musisz zrozumieć, jak skonfigurować te aplikacje i funkcje, aby zaspokoić potrzeby Twojej organizacji. W tym module dowiesz się o zarządzaniu grupami Office 365, Power BI, Microsoft Stream, Yammers, Flow i PowerApps.
Tematy:
• Zarządzanie Office 365 Collaboration Workloads
• Zarządzanie możliwościami Stream
• Zarządzanie możliwościami Yammer
• Zarządzanie możliwościami Flow i PowerApps

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).

Autoryzowane szkolenie Microsoft.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS