Menu

MS-301T01-AC Implementing SharePoint 2019 Infrastructure

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania SQL Server.
• Posiadać podstawowe zrozumienie sieci, w tym DNS.
• Mieć roboczą znajomość administracji serwerem Windows.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

SharePoint Server 2019 został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom współczesnego stylu pracy. Zapewnia użytkownikom nowe, nowoczesne doświadczenia, które są intuicyjne i znane w SharePoint Online. Podczas tego kursu dowiesz się, jak wdrożyć i skonfigurować SharePoint Server 2019. Omówimy również, jak planować i konfigurować SharePoint w zakresie uwierzytelniania i ustawianie zabezpieczeń w celu ochrony środowiska pracy. Dowiesz się również, jak zarządzać treścią SharePoint, aby dostosować ją do nowoczesnej architektury przepływu informacji.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Jest to pierwszy z serii czterech kursów dla administratora pracy zespołowej – Teamwork Administrator. Kursy te pomagają przygotować się do egzaminu MS-301: Wdrażanie SharePoint Server Hybrid.

Główne tematy szkolenia, to:
• Funkcja MinRole w SharePoint 2019
• Zainstaluj i skonfiguruj SharePoint 2019.
• Wdrożenie wysokiej dostępności SharePoint
• Infrastruktura uwierzytelniania w SharePoint 2019.
• Koncepcje tożsamości
• Zbiory witryn.
• Plan autoryzacji w SharePoint 2019.

Program

Moduł 1: Infrastruktura SharePoint
Ten moduł dotyczy podstawowej infrastruktury SharePoint. Opisuje komponenty w SharePoint. Omówiono także sposób instalowania i konfigurowania SharePoint.
Tematy:
• Zaplanuj architekturę SharePoint
• SharePoint 2019
• Zainstaluj i zarządzaj SharePoint

Moduł 2: Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo SharePoint
Ten moduł dotyczy uwierzytelniania i bezpieczeństwa SharePoint. Wprowadza różne metody uwierzytelniania w SharePoint 2019.
Tematy:
• Zaplanuj uwierzytelnianie
• Skonfiguruj uwierzytelnianie

Moduł 3: Zarządzanie treścią w SharePoint
Ten moduł dotyczy zarządzania treścią w SharePoint. Omawia strukturę treści w SharePoint. Udostępnia także szczegóły dotyczące autoryzacji i dostępu do treści w SharePoint.
Tematy:
• Przegląd struktury zawartości SharePoint
• Zarządzaj dostępem do treści
• Zarządzaj zbiorami witryn

Moduł 4: Zakończenie kursu
Lab: Tworzenie i konfigurowanie aplikacji internetowych (ćwiczenie/warsztat)

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS