Menu

MS-301T02-AC Implementing SharePoint 2019 Service Applications

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania SQL Server.
• Posiadać podstawowe zrozumienie sieci, w tym DNS.
• Mieć roboczą znajomość administracji serwerem Windows.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

SharePoint Server 2019 został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom współczesnego stylu pracy. Zapewnia użytkownikom nowe, nowoczesne doświadczenia, które są intuicyjne i znane w SharePoint Online.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak planować, konfigurować i zarządzać aplikacjami w SharePoint 2019, takimi jak wsparcie dla zarządzania metadanymi, Business Connectivity Services i wyszukiwanie zaawansowane.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Jest to drugi z serii czterech kursów dla administratora pracy zespołowej – Teamwork Administrator. Kursy te pomagają przygotować się do egzaminu MS-301: Wdrażanie SharePoint Server Hybrid.

Główne tematy szkolenia, to:
• Zapewnienie usługi BDC Service Application.
• Konfiguracja aplikacji Secure Store Service.
• Jak skonfigurować Moje witryny w SharePoint 2019.
• Jak skonfigurować aplikację usługi profilu użytkownika.
• Jak zaplanować import i synchronizację usługi SharePoint Active Directory.
• Jak tworzyć i publikować różne typy zawartości w kolekcjach witryn.
• Określenie możliwości usługi zarządzania metadanymi.
• Konfigurowanie zestawów terminów i terminów dla zarządzanej nawigacji.
• Funkcja komponentów wyszukiwania.
• Jak zaplanować i skonfigurować topologię wyszukiwania.
• Jak skonfigurować centrum wyszukiwania.

Program

Moduł 1: Aplikacje SharePoint
Ten moduł dotyczy aplikacji pomocniczych i przepływu pracy SharePoint. Opisuje, w jaki sposób udostępniać i zarządzać aplikacją BCS oraz aplikacją Profil użytkownika. W szczególności omówimy sposób importowania i eksportowania modeli BDC, a także sposób importowania właściwości użytkownika do SharePoint.
Tematy:
• Aplikacje SharePoint i przepływ pracy
• Zaplanuj i skonfiguruj usługi Business Connectivity Services (BCS) i Secure Store
• Zaplanuj i skonfiguruj profile użytkowników

Moduł 2: Zaplanuj i skonfiguruj zarządzanie metadanymi
Ten moduł dotyczy integralnych funkcji, takich jak usługa zarządzania metadanymi, typy treści i zestawy terminów, które umożliwiają tworzenie i rozpowszechnianie przepływu informacji. Omawia cel różnych treści, a także koncepcje usługi zarządzania metadanymi, w tym taksonomie, zestawy terminów i słowa kluczowe.
Tematy:
• Zarządzaj różnymi typami treści
• Zarządzanie metadanymi
• Skonfiguruj usługę Managed Metadata

Moduł 3: Zaplanuj i skonfiguruj wyszukiwanie
Ten moduł dotyczy aplikacji usługi wyszukiwania enterprise. Zawiera szczegółowe informacje na temat planowania i konfigurowania źródeł treści, harmonogramów przeszukiwania i reguł przeszukiwania. Omówiono także sposób zarządzania wyszukiwaniem szeregu komponentów wyszukiwania, takich jak reguły zapytań, typy wyników i szablony wyświetlania.
Tematy:
• Zaplanuj wyszukiwanie
• Skonfiguruj wyszukiwanie
• Zarządzaj wyszukiwaniem

Moduł 4: Zakończenie kursu
Laboratorium: konfigurowanie wyszukiwania enterprise (ćwiczenie/warsztat)

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS