Menu

MS-301T03-AC Implementing SharePoint Hybrid Scenarios

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania SQL Server.
• Posiadać podstawowe zrozumienie sieci, w tym DNS.
• Mieć roboczą znajomość administracji serwerem Windows.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Zmienił się klimat biznesowy. Współpracując, ludzie chcą komunikować się bez barier. Firmy chcą rozwiązań, które są zarówno opłacalne, jak i elastyczne. Środowisko hybrydowe umożliwia użytkownikom korporacyjnym połączenie z niemal dowolnego miejsca do potrzebnych zasobów i treści.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak planować i wdrażać hybrydowe scenariusze SharePoint, które zapewniają bezproblemową obsługę użytkowników. Omówimy również wyszukiwanie hybrydowe SharePoint, które daje użytkownikom łatwy dostęp do potrzebnych plików.
Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Jest to trzeci z serii czterech kursów dla administratora pracy zespołowej – Teamwork Administrator. Kursy te pomagają przygotować się do egzaminu MS-301: Wdrażanie SharePoint Server Hybrid.

Główne tematy szkolenia, to:
• Dostępne scenariusze hybrydowe SharePoint.
• Wymagania dotyczące konfiguracji hybrydowej SharePoint.
• Hybrydowy plan dla SharePoint Server.
• Konfiguracja hybrydowego scenariusza SharePoint.
• Konfiguracja lokalnej bramy danych.
• Różnica między chmurowym wyszukiwaniem hybrydowym a hybrydowym wyszukiwaniem.
• Różne rodzaje wyszukiwania hybrydowego.
• Konfiguracja wyszukiwania hybrydowego w chmurze.
• Konfiguracja wyników wyszukiwania hybrydowego.

Program

Moduł 1: Przegląd scenariuszy hybrydowych SharePoint
Ten moduł dotyczy planowania hybrydy SharePoint Server. Zapewnia przegląd hybrydowych scenariuszy SharePoint oraz wymagań dotyczących konfiguracji.
Tematy:
• Przegląd scenariuszy hybrydowych SharePoint
• Zaplanuj hybrydę SharePoint Server

Moduł 2: Wdrożenie scenariuszy hybrydowych SharePoint
Moduł ten koncentruje się na wdrażaniu hybrydowych scenariuszy SharePoint. W szczególności omówiono mapy konfiguracji hybrydowej, w tym konfigurację hybrydowej infrustruktury i hybrydowego zbioru. Wprowadza również do zagadnień lokalnej bramę danych, aby umożliwić korzystanie z funkcji Office 365 w SharePoint Server 2019.
Tematy:
• Zaimplementuj scenariusze hybrydowe SharePoint
• Skonfiguruj lokalną bramę danych

Moduł 3: Wdrożenie wyszukiwania hybrydowego SharePoint
Moduł ten koncentruje się na wyszukiwaniu hybrydowym SharePoint. Wprowadza różne typy wyszukiwania hybrydowego, w tym wyszukiwanie hybrydowe w chmurze i hybrydowe wyszukiwanie złożone. Wyjaśnia, jak skonfigurować wyszukiwanie hybrydowe i skonfigurować wyniki wyszukiwania.
Tematy:
• Przegląd wyszukiwania hybrydowego SharePoint
• Skonfiguruj wyszukiwanie hybrydowe SharePoint

Moduł 4: Zakończenie kursu
Laboratorium: Konfigurowanie hybrydowego SharePoint (ćwiczenie/warsztat)

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS