Menu

MS-301T04-AC Migrating to SharePoint Online

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora pracy zespołowej (teamwork administrator) w usłudze Microsoft 365. Administrator ten jest odpowiedzialny za konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie Office 365 i Azure, zarządza aplikacjami, usługami i infrastrukturą wspierającą.

Teamwork Administrator musi być w stanie wdrażać, zarządzać, migrować i zabezpieczać SharePoint (online, lokalnie i hybrydowo), OneDrive i Teams.

Administrator zespołu ma podstawową wiedzę na temat integracji z następującymi aplikacjami i usługami: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner i Project. Administrator rozumie, jak integrować aplikacje i usługi innych firm, w tym aplikacje biznesowe.

Uczestnik szkolenia powinien:
• Mieć doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
• Posiadać podstawowe zrozumienie Active Directory i Azure AD.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania SQL Server.
• Posiadać podstawowe zrozumienie sieci, w tym DNS.
• Mieć roboczą znajomość administracji serwerem Windows.
• Posiadać podstawowe zrozumienie zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wiedzę z alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.

Cel szkolenia

Zmienił się klimat biznesowy. Współpracując, ludzie chcą komunikować się bez barier. Firmy chcą rozwiązań, które są zarówno opłacalne, jak i elastyczne. Środowisko hybrydowe umożliwia użytkownikom korporacyjnym połączenie z niemal dowolnego miejsca do potrzebnych zasobów i treści.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak zaplanować proces migracji treści, a także dostępne zasoby i narzędzia do wykorzystania podczas migracji treści do SharePoint Online i OneDrive dla Firm. W szczególności kurs obejmuje korzystanie z narzędzia oceny/szacowania migracji SharePoint (SMAT) i narzędzia migracji SharePoint (SPMT) z różnymi scenariuszami migracji.

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą pracy zespołowej w swojej organizacji.

Jest to ostatni z serii czterech kursów dla administratora pracy zespołowej – Teamwork Administrator. Kursy te pomagają przygotować się do egzaminu MS-301: Wdrażanie SharePoint Server Hybrid.

Główne tematy szkolenia, to:
• Plan procesu migracji treści.
• Dostępne zasoby i narzędzia do wykorzystania podczas procesu migracji.
• Dane do migracji przy użyciu narzędzia oceny migracji SharePoint (SMAT).
• Migracja treści do chmury przy użyciu narzędzia migracji SharePoint (SPMT).
• Zarządzanie i monitorowanie procesu migracji.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do migracji
Moduł ten omawia planowanie procesu migracji do chmury. Zawiera przegląd zasobów i narzędzi do wykorzystania podczas procesu migracji.
Tematy:
• Przegląd migracji
• Wykorzystanie FastTrack i Partner Services

Moduł 2: Migracja do SharePoint Online
Moduł ten koncentruje się na wykorzystaniu narzędzia SharePoint Migration Tool (SPMT) do migracji treści do chmury. W szczególności omawia wymagania i ograniczenia SPMT. Wprowadza różne metody migracji dla różnych źródeł danych, takich jak udziały plików i zawartość SharePoint.
Tematy:
• Przygotuj się do migracji
• Przeprowadź migrację treści do chmury
• Zarządzaj procesem migracji i monitoruj go

Moduł 3: Zakończenie kursu
Lab: Migracja plików do SharePoint Online (ćwiczenie/warsztat)

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS