Menu

MS-500T01-AC Managing Microsoft 365 Identity and Access

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora bezpieczeństwa Microsoft 365.

Microsoft 365 Security Administrator współpracuje z Microsoft 365 Enterprise Administrator, łączy pracę IT z biznesem, aby planować i wdrażać strategie bezpieczeństwa oraz zapewniać zgodność rozwiązań z zasadami i przepisami organizacji.

Obowiązki Microsoft 365 Security Administrator obejmują reagowanie na zagrożenia, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Microsoft 365. Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 reagują na incydenty, prowadzą dochodzenia – śledztwa informatyczne i egzekwowują bezpieczne zarządzanie danymi.

Administrator bezpieczeństwa Microsoft 365 jest zaznajomiony z testami obciążeniowymi Microsoft 365, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony tożsamości, ochrony informacji, ochrony przed zagrożeniami, zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania danymi. Ta rola koncentruje się na środowisku Microsoft 365 i obejmuje środowiska hybrydowe.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
• Podstawowe zrozumienie koncepcyjne Microsoft Azure.
• Doświadczenie w pracy z urządzeniami z systemem Windows 10.
• Doświadczenie w pracy z Office 365.
• Podstawowe zrozumienie dla usług autoryzacji i uwierzytelniania.
• Podstawowe zrozumienie działania sieci komputerowych.
• Wiedzę roboczą dotyczącą zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-500: Microsoft 365 Security Administration, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się, jak zabezpieczyć dostęp użytkowników do zasobów Twojej organizacji. W szczególności kurs obejmuje ochronę poprzez zarządzanie hasłami użytkownika, uwierzytelnianie wieloczynnikowe, włączanie ochrony tożsamości Azure, konfigurację usługi Active Directory, konfigurację i wykorzystanie usługi Azure AD Connect, a także przedstawia dostęp warunkowy. Dowiesz się również o rozwiązaniach do zarządzania dostępem zewnętrznym do systemu Microsoft 365.

Główne tematy szkolenia, to:
• Administrowanie bezpieczeństwem użytkowników i grup w Microsoft 365.
• Zarządzanie hasłami w Microsoft 365.
• Funkcje ochrony tożsamości Azure.
• Planowanie i wdrażanie usługi Azure AD Connect.
• Zarządzanie zsynchronizowanymi tożsamościami.
• Planowanie implementacji tożsamości złożonych.
• Korzystanie z dostępu warunkowego.

Program

Moduł 1: Bezpieczeństwo użytkowników i grup
W tym module wyjaśniono, jak zarządzać kontami użytkowników i grupami w usłudze Microsoft 365. Przedstawia on zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami w usłudze Azure AD oraz ochronę tożsamości. Moduł wyznacza podstawy dla pozostałej części kursu.
Tematy:
• Konta użytkowników w Microsoft 365
• Role administratora i grupy zabezpieczeń w Microsoft 365
• Zarządzanie hasłami w Microsoft 365
• Azure AD Identity Protection

Lab: Zarządzanie środowiskiem tożsamości w usłudze Microsoft 365 (ćwiczenia/warsztat)
• Konfigurowanie środowiska laboratoryjnego
• Zarządzanie środowiskiem tożsamości w usłudze Microsoft 365 przy użyciu centrum administracyjnego Microsoft 365
• Przypisywanie administratorów usług

Moduł 2: Synchronizacja tożsamości
Ten moduł wyjaśnia pojęcia związane z synchronizacją tożsamości. W szczególności koncentruje się na Azure AD Connect i zarządzaniu synchronizacją katalogów, aby mieć pewność, że właściwe osoby łączą się z systemem Microsoft 365.
Tematy:
• Wprowadzenie do synchronizacji tożsamości
• Planowanie usługi Azure AD Connect
• Implementowanie usługi Azure AD Connect
• Zarządzanie synchronizowanymi tożsamościami

Lab: Wdrażanie synchronizacji tożsamości (ćwiczenia/warsztat)
• Konfigurowanie organizacji w celu synchronizacji tożsamości

Moduł 3: Tożsamości stowarzyszone/złożone
Ten moduł dotyczy usług Active Directory Federation Services (AD FS). W szczególności dowiesz się, jak planować i zarządzać usługami AD FS, aby osiągnąć poziom dostępu, który chcesz zapewnić użytkownikom z innych miejsc.
Tematy:
• Wprowadzenie do Active Directory Federation Services
• Planowanie wdrożenia programu AD FS
• Implementowanie AD FS

Moduł 4: Zarządzanie dostępem
Ten moduł opisuje warunkowy dostęp do usługi Microsoft 365 i sposób, w jaki można jej użyć do kontrolowania dostępu do zasobów w organizacji. Moduł wyjaśnia także kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) i rozwiązania dla dostępu zewnętrznego.
Tematy:
• Dostęp warunkowy
• Zarządzanie dostępem do urządzenia
• Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
• Rozwiązania dla dostępu zewnętrznego

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS