Menu

MS-500T02-AC Implementing Microsoft 365 Threat Protection

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora bezpieczeństwa Microsoft 365.

Microsoft 365 Security Administrator współpracuje z Microsoft 365 Enterprise Administrator, łączy pracę IT z biznesem, aby planować i wdrażać strategie bezpieczeństwa oraz zapewniać zgodność rozwiązań z zasadami i przepisami organizacji.

Obowiązki Microsoft 365 Security Administrator obejmują reagowanie na zagrożenia, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Microsoft 365. Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 reagują na incydenty, prowadzą dochodzenia – śledztwa informatyczne i egzekwowują bezpieczne zarządzanie danymi.

Administrator bezpieczeństwa Microsoft 365 jest zaznajomiony z testami obciążeniowymi Microsoft 365, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony tożsamości, ochrony informacji, ochrony przed zagrożeniami, zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania danymi. Ta rola koncentruje się na środowisku Microsoft 365 i obejmuje środowiska hybrydowe.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
• Podstawowe zrozumienie koncepcyjne Microsoft Azure.
• Doświadczenie w pracy z urządzeniami z systemem Windows 10.
• Doświadczenie w pracy z Office 365.
• Podstawowe zrozumienie dla usług autoryzacji i uwierzytelniania.
• Podstawowe zrozumienie działania sieci komputerowych.
• Wiedzę roboczą dotyczącą zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-500: Microsoft 365 Security Administration, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.

Cel szkolenia

Ochrona przed zagrożeniami pomaga powstrzymać szkodliwe ataki dzięki zintegrowanemu i zautomatyzowanemu bezpieczeństwu.
Podczas tego kursu dowiesz się o technologiach ochrony przed zagrożeniami, które pomagają chronić środowisko Microsoft 365.
W szczególności dowiesz się o kierunkach zagrożeń i rozwiązaniach bezpieczeństwa firmy Microsoft dla nich. Poznasz Secure Score, ochronę Exchange Online, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection i jak używać Microsoft 365 Threat Intelligence. Omówiono także zabezpieczenie urządzeń mobilnych i aplikacji.
Celem tego kursu jest pomoc w skonfigurowaniu wdrożenia Microsoft 365 by osiągniąć pożądaną budowę bezpieczeństwa.

Główne tematy szkolenia, to:
• Kierunki i źródła ataku cybernetycznego.
• Rozwiązania bezpieczeństwa dla Microsoft 365
• Korzystanie z Microsoft Secure Score do oceny stanu bezpieczeństwa.
• Korzystanie z Security Dashboard w centrum Microsoft Security & Compliance.
• Konfigurowanie różnych zaawansowanych usług ochrony przed zagrożeniami dla Microsoft 365.
• Konfigurowanie zaawansowanej analizy zagrożeń.
• Planowanie i wdrażanie zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Program

Moduł 1: Bezpieczeństwo w Microsoft 365
Moduł ten rozpoczyna się od omówienia różnych istniejących zagrożeń ataków cybernetycznych. Następnie zapoznasz się z rozwiązaniami firmy Microsoft, które pokonają te zagrożenia. Moduł kończy się objaśnieniem usługi Microsoft Secure Score i tym, jak można ją wykorzystać do oceny i raportowania statusu bezpieczeństwa organizacji.
Tematy:
• Kierunki i źródkła zagrożeń i naruszenia bezpieczeństwa danych
• Rozwiązania bezpieczeństwa dla Microsoft 365
• Microsoft Secure Score

Moduł 2: Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami
W tym module omówiono różne technologie i usługi ochrony przed zagrożeniami dostępne w Microsoft 365. W szczególności moduł obejmuje ochronę wiadomości za pośrednictwem Exchange Online Protection, Azure Advanced Threat Protection i Windows Defender Advanced Threat Protection.
Tematy:
• Ochrona Exchange Online
• Office 365 Advanced Threat Protection
• Zarządzanie bezpieczeństwem dla załączników
• Zarządzanie bezpieczeństwem dla linków
• Azure Advanced Threat Protection
• Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w systemie Windows Defender

Lab: Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami (ćwiczenia/warsztaty)
• Konfigurowanie środowiska laboratoryjnego
• Edytowanie reguł ATP Safe Links i tworzenie reguły Safe Attachment

Moduł 3: Analiza zagrożeń
Ten moduł omawia Microsoft Threat Intelligence, która zapewnia narzędzia do oceny i rozwiązywania zagrożeń cybernetycznych. Dowiesz się, jak korzystać z Security Dashboard w Microsoft 365 Security i Compliance Center. Omawia także konfigurowanie Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA).
Tematy:
• Microsoft 365 Threat Intelligence
• Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego
• Konfigurowanie zaawansowanej analizy zagrożeń

Lab: Zaawansowana analiza zagrożeń (ćwiczenia/warsztaty)
• Włączanie i instalowanie centrum ATA

Moduł 4: Mobilność
Moduł ten omawia bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i aplikacji. Dowiesz się, jak zarządzać urządzeniami mobilnymi i jak działa Intune. Dowiesz się również, w jaki sposób usługi Intune i Azure AD mogą być używane do zabezpieczenia aplikacji mobilnych przed zagrożeniami.
Tematy:
• Planowanie zarządzania aplikacjami mobilnymi
• Planowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Wdrożenie zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Rejestracja urządzeń

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS