Menu

MS-500T03-AC Implementing Microsoft 365 Information Protection

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora bezpieczeństwa Microsoft 365.

Microsoft 365 Security Administrator współpracuje z Microsoft 365 Enterprise Administrator, łączy pracę IT z biznesem, aby planować i wdrażać strategie bezpieczeństwa oraz zapewniać zgodność rozwiązań z zasadami i przepisami organizacji.

Obowiązki Microsoft 365 Security Administrator obejmują reagowanie na zagrożenia, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Microsoft 365. Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 reagują na incydenty, prowadzą dochodzenia – śledztwa informatyczne i egzekwowują bezpieczne zarządzanie danymi.

Administrator bezpieczeństwa Microsoft 365 jest zaznajomiony z testami obciążeniowymi Microsoft 365, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony tożsamości, ochrony informacji, ochrony przed zagrożeniami, zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania danymi. Ta rola koncentruje się na środowisku Microsoft 365 i obejmuje środowiska hybrydowe.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
• Podstawowe zrozumienie koncepcyjne Microsoft Azure.
• Doświadczenie w pracy z urządzeniami z systemem Windows 10.
• Doświadczenie w pracy z Office 365.
• Podstawowe zrozumienie dla usług autoryzacji i uwierzytelniania.
• Podstawowe zrozumienie działania sieci komputerowych.
• Wiedzę roboczą dotyczącą zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-500: Microsoft 365 Security Administration, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu dowiesz się o technologiach ochrony informacji, które pomagają zabezpieczyć środowisko Microsoft 365. W szczególności kurs omawia zarządzanie prawami do informacji, szyfrowanie wiadomości, a uprawnienia do nadawania etykiet, tworzenia zasad i reguł wspierające zapobiegania utracie danych i ochronę informacji.
Na koniec kurs wyjaśnia wdrażanie Microsoft Cloud App Security.

Główne tematy szkolenia, to:
• Wdrożenie zarządzania prawami do informacji.
• Bezpieczne wiadomości w Office 365.
• Konfigurowanie zasad zapobiegania utracie danych.
• Wdrażanie i zarządzanie zabezpieczeniami aplikacji w chmurze.
• Wdrożenie ochrony informacji Azure dla Microsoft 365.
• Wdrażanie ochrony informacji Windows dla urządzeń.

Program

Moduł 1: Ochrona informacji
Ten moduł wyjaśnia zarządzanie prawami do informacji w Exchange i SharePoint. Opisuje także technologie szyfrowania używane do zabezpieczania wiadomości. Moduł przedstawia sposób implementacji usługi Azure Information Protection i Windows Information Protection.
Tematy:
• Zarządzanie prawami do informacji
• Bezpieczne rozszerzenie poczty internetowej
• Szyfrowanie wiadomości Office 365
• Azure Information Protection
• Zaawansowana ochrona informacji
• Ochrona informacji w systemie Windows

Lab: Zapobieganie utracie danych (ćwiczenia/warsztaty)
• Twórz użytkowników w swojej organizacji
• Skonfiguruj automatyczną rejestrację MDM
• Skonfiguruj AIP i WIP

Moduł 2: Zapobieganie utracie danych
Ten moduł dotyczy zapobiegania utracie danych w Microsoft 365. Dowiesz się, jak tworzyć zasady, edytować reguły i dostosowywać powiadomienia użytkowników.
Tematy:
• Objaśnienie Data Loss Prevention (DLP)
• Zasady zapobiegania utracie danych (DLP)
• Niestandardowe zasady DLP
• Tworzenie zasady DLP do ochrony dokumentów
• Wskazówki dotyczące reguł

Lab: Zapobieganie utracie danych (ćwiczenia/warsztaty)
• Twórz użytkowników w swojej organizacji
• Utwórz zasady DLP
• Testowanie zasad DLP

Moduł 3: Bezpieczeństwo aplikacji w chmurze
Moduł ten dotyczy zabezpieczeń aplikacji w chmurze w usłudze Microsoft 365 – Cloud Application Security.
Tematy:
• Objaśnienie zabezpieczeń aplikacji w chmurze
• Korzystanie z informacji o zabezpieczeniach aplikacji w chmurze
• Office 365 Cloud App Security

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS