Menu

MS-500T04-AC Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę administratora bezpieczeństwa Microsoft 365.

Microsoft 365 Security Administrator współpracuje z Microsoft 365 Enterprise Administrator, łączy pracę IT z biznesem, aby planować i wdrażać strategie bezpieczeństwa oraz zapewniać zgodność rozwiązań z zasadami i przepisami organizacji.

Obowiązki Microsoft 365 Security Administrator obejmują reagowanie na zagrożenia, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Microsoft 365. Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 reagują na incydenty, prowadzą dochodzenia – śledztwa informatyczne i egzekwowują bezpieczne zarządzanie danymi.

Administrator bezpieczeństwa Microsoft 365 jest zaznajomiony z testami obciążeniowymi Microsoft 365, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony tożsamości, ochrony informacji, ochrony przed zagrożeniami, zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania danymi. Ta rola koncentruje się na środowisku Microsoft 365 i obejmuje środowiska hybrydowe.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
• Podstawowe zrozumienie koncepcyjne Microsoft Azure.
• Doświadczenie w pracy z urządzeniami z systemem Windows 10.
• Doświadczenie w pracy z Office 365.
• Podstawowe zrozumienie dla usług autoryzacji i uwierzytelniania.
• Podstawowe zrozumienie działania sieci komputerowych.
• Wiedzę roboczą dotyczącą zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Szkolenie to jest jednym z cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu MS-500: Microsoft 365 Security Administration, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.

Cel szkolenia

Standardy wewnętrzne i regulacje prawne dotyczące przechowywania i nadzoru nad danymi mogą być konieczne dla Twojej organizacji.

Podczas tego kursu dowiesz się o archiwizacji i przechowywaniu w Microsoft 365, a także zarządzaniu danymi i sposobach wyszukiwania treści oraz prowadzenia dochodzeń – śledztw informatycznych.
W szczególności kurs obejmuje zasady przechowywania danych, zarządzanie zapisywaniem w SharePoint, przechowywanie wiadomości e-mail oraz sposób przeprowadzania wyszukiwania treści, w ramach eDiscovery.
Kurs pomaga również twojej organizacji działać zgodnie z RODO – regulacjami odnośnie ochrony danych (GDPR).

Główne tematy szkolenia, to:
• Planowanie i wdrażanie systemu archiwizacji i przechowywania danych.
• Wykonywanie szacowania Compliance Manager.
• Zarządzanie przechowywaniem wiadomości e-mail przez Exchange.
• Przeprowadzanie dochodzenia w dzienniku logów.
• Tworzenie i zarządzanie śledztwem w eDiscovery.
• Zarządzanie żądaniami podmiotów odnośnie danych objętych ochroną RODO (GDPR).

Program

Moduł 1: Archiwizacja i przechowywanie
Moduł ten wyjaśnia pojęcia związane z przechowywaniem i archiwizacją danych w Microsoft 365, w tym Exchange i SharePoint.
Tematy:
• Archiwizacja w Microsoft 365
• Przechowywanie w Microsoft 365
• Zasady przechowywania w Centrum bezpieczeństwa i zgodności
• Archiwizacja i przechowywanie w Exchange
• Miejscowe zarządzanie rekordami w SharePoint

Laboratorium: Archiwizacja i przechowywanie (ćwiczenia/warsztaty)
• Twórz użytkowników w swojej organizacji
• Skonfiguruj etykiety i zasady przechowywania
• Zasady przechowywania MRM

Moduł 2: Zarządzanie danymi w Microsoft 365
Moduł ten koncentruje się na zarządzaniu danymi w Microsoft 365. Moduł wprowadzi Cię do Compliance Manager i omówi RODO/GDPR.
Tematy:
• Planowanie potrzeb bezpieczeństwa i zgodności
• Budowanie etycznych granic w Exchange Online
• Zarządzanie przechowywaniem w wiadomości e-mail
• Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem danymi
• Analityka i telemetria

Moduł 3: Zarządzanie wyszukiwaniem i śledztwem
Moduł ten koncentruje się na wyszukiwaniu treści i dochodzeniach. Dotyczy to w szczególności sposobu wykorzystania eDiscovery do prowadzenia zaawansowanych badań danych Microsoft 365. Obejmuje również dzienniki logów i omawia żądania podmiotów do modyfikacji danych objętych RODO/GDPR.
Tematy:
• Wyszukiwanie treści w Compliance Manager
• Badanie dziennika logów
• Zaawansowane funkcje eDiscovery

Lab: eDiscovery (ćwiczenia/warsztaty)
• Twórz użytkowników w swojej organizacji
• Zbadaj dane Microsoft 365

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS