Menu

MS-900T01-AC Microsoft 365 Fundamentals

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą wdrażać i zarządzać usługami w chmurze w swojej organizacji lub którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat chmury.

Szkolenie obejmuje omówienie korzyści wynikających z przyjęcia usług w chmurze, a w szczególności model oprogramowania w chmurze, jako usługi (SaaS), z przedstawiem oferty usług chmurowych Microsoft 365.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
• Ogólna wiedza informatyczna lub ogólne doświadczenie w pracy w środowisku IT
• Ogólne (na poziomie wiedzy wymaganej do sprzedaży produktów) doświadczenie w pracy z produktami lokalnymi Microsoft, takimi jak Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS i innymi
• Doświadczenie w zakresie wymagań biznesowych / prawnych / bezpieczeństwa dla IT

Szkolenie to przygotowuje do egzaminu MS-900: Microsoft 365 Fundamentals, który jest wymagany do uzyskania certyfikacji Microsoft 365 Certified Fundamentals.

Cel szkolenia

Szkolenie obejmuje poznanie podstaw chmury, w tym przegląd przetwarzania danych w chmurze, a w szczególności usług w chmurze firmy Microsoft.

Omawia Microsoft Azure i przedstawia różnice między Microsoft 365 a Office 365.

Podczas szkolenia przedstawiana jest dogłębna analiza Microsoft 365, w tym porównanie usług lokalnych z usługami w chmurze Microsoft 365, przegląd mobilności w przedsiębiorstwach oraz analizę możliwości współpracy w ramach usług 365 firmy Microsoft.

Kurs poddaje analizie sposoby ustawienia bezpieczeństwa, zgodności, prywatności i zaufania.

Szkolenie kończy się przeglądem subskrypcji, licencji, rozliczeń i pomocy technicznej Microsoft 365.

Program

Moduł 1: Pojęcia dotyczące chmury
Tematy:
• Zasady przetwarzania w chmurze
• Usługi chmurowe Microsoft
• Migracja do usług w chmurze

Laboratorium: Podstawy chmury
Ćwiczenie 1: Określ odpowiedni model chmury (laboratorium)

Moduł 2: Podstawowe usługi Microsoft 365
Tematy:
• Podstawowe usługi Microsoft 365.
• Usługi lokalne Microsoft i usługi w chmurze w Microsoft 365
• Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi w Microsoft 365
• Praca zespołowa w Microsoft 365

Laboratorium: Włączanie i konfigurowanie usługi Microsoft 365.
Ćwiczenie 1: Aktywowanie i konfigurowanie usługi Microsoft 365.
Ćwiczenie 2: Eksploracja portalu użytkownika i administratora Microsoft 365.
Ćwiczenie 3: Konfigurowanie nowych kont użytkowników i grup

Moduł 3: Bezpieczeństwo, zgodność, prywatność i zaufanie w Microsoft 365
Tematy:
• Podstawy bezpieczeństwa organizacyjnego
• Funkcje zabezpieczeń w Microsoft 365
• Zarządzanie tożsamością i dostępem
• Ochrona urządzeń i danych w Microsoft 365
• Zgodność w Microsoft 365

Laboarotorium: Bezpieczeństwo w Microsoft 365
Ćwiczenie 1: Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami w usłudze Azure Active Directory
Ćwiczenie 2: Ocena ochrony tożsamości
Ćwiczenie 3: Eksploruj narzędzia pod kątem zgodności

Moduł 4: Ceny i wsparcie Microsoft 365
Tematy:
• Subskrypcje, licencje i rozliczenia Microsoft 365
• Wsparcie w Microsoft 365

Lab: Zarządzanie subskrypcjami, licencjonowaniem i wsparciem w M365
Ćwiczenie 1: Poznaj interfejsy do rozliczeń i subskrypcji
Ćwiczenie 2: Dodaj licencje próbne do licencjobiorcy
Ćwiczenie 3: Przejrzyj opcje pomocy technicznej

Wykładowca

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer (MCT).
Autoryzowane szkolenie Microsoft.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
• autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
• notatniki, długopisy.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower – siedziba CTS