No-Code SharePoint 2013-2016 Workflows With SharePoint Designer 2013 – MS 55048

08-11-2017 10-11-2017 Warszawa
Cena netto: 2900
Cena z tabletem netto: 3300

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów IT, programistów, menedżerów, liderów projektów, kierowników projektów potrzebujących wiedzy z zakresy przepływów pracy.

Krótki opis

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia przepływów pracy w opaciu o SharePoint Designer, Visual Designer i Visio 2013.

Wymagania

› Podstawowe umiejętności korzystania z komputera
› Pomysł na wykorzystanie przepływów pracy

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

 

1. Przepływy pracy w SharePoint Designer 2013
• Co to są przepływy pracy
• Nowe cechy
• Czynności
• Akcje
• Formularze
• Zadania
• Kontenery
• Typy przepływów pracy
• Przepływy równoległe
• Wykresy
• Wizualizacje

2. Wbudowane przepływy pracy w SharePoint 2013
• Typy zawartości
• Listy zadań
• Aprobata zawartości
• Zbieranie opinii
• Zbieranie podpisów
• Trzystanowe przepływy
• Planowanie

3. Przypływy pracy w SharePoint Designer 2013
• Interfejs
• Przegląd wstążki
• Wiadomości i konwencja nazewnicza
• Parametry
• Etapy, kroki, bloki
• Ponowne wykorzystanie
• Skojarzenie i subskrypcje
• Dobre praktyki

4. Przepływy pracy w SharePoint Designer 2013 i Visio 2013
• Visual Designer
• Pakowanie przepływów prac
• Zarządzanie błędami

08-11-2017 10-11-2017 Warszawa
Cena netto: 2900
Cena z tabletem netto: 3300