Menu

NRU-00142 – Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure (komplet)

Kategoria: ,

Czas trwania: 6 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Szkolenie to obejmuje wszystkie tematy szkoleniowe, przygotowujące do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Tematy szkoleń:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions.
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions.
AZ-203T03: Develop for Azure storage.
AZ-203T04: Implement Azure security.
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions.
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services.

Program

Szczegółowe opisy i programy szkoleń znajdują się przy opisach szkoleń 1 dniowych:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wykładowca

Trener MCT

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS