Menu

Oracle Application Express: Developing Web Applications – projektowanie web aplikacji – OR7 – Oracle

Czas trwania: 4 dni

Adresaci szkolenia

› Projektanci interfejsów użytkownika
› Analitycy biznesowi
› Programiści
› Projektanci raportów
› Twórcy aplikacji
› Programiści PL/SQL

Krótki opis

Oracle Application Express jest narzędziem do szybkiego tworzenia aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Szkolenie te ma na celu wprowadzenie słuchaczy w Oracle Application Express 4.2. Kurs obejmuje różne składniki i kreatory Application Express przeznaczone do budowy obiektów aplikacji i bazy danych, które są potem w prosty sposób wdrażane. Słuchacze uczą się jak tworzyć formularze i raporty oraz jak używać różnych elementów i komponentów.
Kurs ten wprowadza w tematykę raportów interaktywnych, które mogą być dostosowywane przez użytkowników końcowych. Słuchacze uczą się jak budować i dostosowywać raporty interaktywne. Omawiane jest tworzenie i wykorzystywanie różnych komponentów nawigacyjnych jak również zarządzanie sesją i debug’owanie. Dodatkowo studenci wdrażają kontrolę dostępu i zabezpieczenie sesji aby wymusić bezpieczeństwo aplikacji. Jak tylko aplikacja jest ukończona słuchacze uczą się tworzyć pakiet aplikacji i ja eksportować. Słuchacze będą również podczas tworzenia aplikacji, używać wszystkich możliwości narzędzi i raportów, które zapewnia Oracle Application Express.
Naucz się:
› Tworzyć aplikacje WWW oparte na bazach danych przy pomocy Application Builder
› Zarządzać obiektami bazy danych przy pomocy SQL Workshop
› Wykorzystywać i zarządzać komponentami współdzielonymi
› Zarządzać autentykacją, autoryzacją i stanem sesji w swojej aplikacji
› Administrować obszarami roboczymi Application Express
› Wdrażać swoją aplikację

Wymagania

› Konieczne wymagania wstępne:
› Podstawowa znajomość SQL, PL/SQL i HTML

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Wstęp do Application Express w wersji 4.2.1.
• Wyjaśnienie pojęć związanych z Oracle Application Express
• Zidentyfikowanie składników Oracle Application Express
• Wyjaśnienie architektury Oracle Application Express
• Tworzenie obszarów roboczych i użytkowników administrujących obszarami roboczymi
• Instalowanie i uruchamianie przykładowej aplikacji dostarczanej wraz z Oracle Application Express
• Instalacja spakowanej aplikacji
• Logowanie się do przestrzeni roboczej Oracle Application Express
• Interakcja z bazą danych poprzez SQL Workshop
• Przeglądanie, tworzenie i modyfikowanie obiektów
• Przetwarzanie poleceń Ad Hoc SQL
• Zarządzanie skryptami SQL
• Tworzenie, uruchamianie i zapisywanie kwerend SQL
• Budowanie aplikacji
• Identyfikowanie składników aplikacji
• Tworzenie aplikacji od zera
• Tworzenie aplikacji na podstawie planu
• Tworzenie raportów
• Identyfikowanie typów raportów
• Tworzenie raportów interaktywnych
• Generowanie raportów przy pomocy kreatorów
• Manipulowanie raportami interaktywnymi
• Dostosowywanie raportów interaktywnych
• Tworzenie formularzy
• Rodzaje formularzy
• Tworzenie formularza na tabeli wraz z raportem
• Tworzenie formularzy tabelarycznych
• Tworzenie formularzy Master Detail
• Edytowanie atrybutów formularzy
• Praca ze stronami i regionami
• Oglądanie definicji strony
• Edytowanie atrybutów strony
• Tworzenie nowego regionu
• Oglądanie atrybutów regionu
• Dodawanie komentarzy
• Dodawanie i elementów i przycisków
• Tworzenie elementów
• Edytowanie atrybutów elementów
• Tworzenie przycisków
• Edytowanie atrybutów przycisków
• Rozumienie stanu sesji i debug’owanie
• Implementowanie stanu sesji
• Ustalanie wartości stanu sesji
• Czyszczenie stanu sesji
• Przeglądanie stanu sesji
• Przeglądanie i wiadomości w stanie sesji
• Przetwarzanie strony
• Wyjaśnienie różnicy między Page Rendering a Page Processing
• Tworzenie obliczeń dla aplikacji
• Weryfikowanie wprowadzonych danych
• Przetwarzanie danych
• Tworzenie rozszerzeń aplikacji
• Dodawanie komponentów współdzielonych, które pomagają w nawigacji
• Przegląd komponentów współdzielonych
• Zarządzanie zakładkami nadrzędnymi i standardowymi
• Zarządzanie paskami nawigacji
• Zarządzanie listami
• Zarządzanie obiektami Breadcrumbs
• Dodawanie innych współdzielonych komponentów
• Włączanie list wartości do aplikacji
• Tworzenie drzew
• Dostęp do raportów komponentów współdzielonych
• Określanie domyślnych ustawień użytkownika
• Wyświetlanie zawartości dynamicznej
• Filtrowanie raportów przy pomocy dynamicznych kwerend
• Tworzenie diagramów przy pomocy kreatora
• Tworzenie kalendarza
• Praca z motywami i szablonami
• Motywy i szablony
• Przełączanie na inny motyw
• Tworzenie własnego motywu
• Przeglądanie istniejących motywów
• Tworzenie i edytowanie szablonów
• Odwołania do kaskadowych arkuszy stylów
• Administrowanie obszarami roboczymi Oracle Application Express
• Zarządzanie użytkownikami
• Żądanie schematu lub miejsca
• Czyszczenie stanu sesji
• Monitorowanie Developer Activity Log
• Monitorowanie Workspace Activity
• Przeglądanie raportów aktywności
• Implementowanie bezpieczeństwa
• Rozróżnianie między autentykacją i autoryzacją
• Dostarczanie schematów autentykacji
• Tworzenie schematu autoryzacji przy pomocy Access Control List
• Włączanie i konfigurowanie zabezpieczeń stanu sesji
• Wdrażanie aplikacji
• Definiowanie obiektów dodatkowych
• Eksportowanie aplikacji
• Importowanie aplikacji
• Instalowanie obiektów dodatkowych
• Używanie narzędzi
• Importowanie i eksportowanie danych
• Generowanie poleceń DDL
• Przeglądanie raportów o obiektach
• Przeglądanie słownika danych
• Monitorowanie bazy danych