Menu

Oracle Archiwizacja i odtwarzanie – O_AiO

Adresaci szkolenia

Po ukończeniu tego kursu, studenci powinni być w stanie ocenić swoje wymagania odzyskiwania i opracować odpowiednią strategię dla procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Uczą się, jak używać i Enterprise Manager i RMAN do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Funkcje Flashback opisane są retrospekcji jako dodatkowy sposób, aby odzyskać od dane od aspektów błędu ludzkiego.

Krótki opis

Kurs obejmuje Oracle Secure Backup,, które dostarcza wiarygodnych kopii zapasowych na taśmie z bazy danych poprzez bezpośrednią integrację z RMAN a także umożliwia tworzenie kopii zapasowych systemu plików do ogólnego użytku kopii taśmowych. Studenci instalują Oracle Database i używają go do kopii zapasowych plików bazy danych Oracle i plików systemowych.

Wymagania

Podstawowe rozumienie administracji bazami danych Oracle.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Wprowadzenie
• Konfigurowanie Recoverability
• Używanie RMAN to Create Backups
• Używanie RMAN to Perform Recovery
• Używanie Oracle Flashback Technologies
• Używanie RMAN to Create a Duplicate Database
• Testowanie Tablespace Point-in-Time Recovery
• Using the RMAN Recovery Catalog
• Monitorowanie i Tuning RMAN
• Oracle Secure Backup Overview
• Instalacja Oracle Secure Backup
• Używanie RMAN and Oracle Secure Backup
• Backowanie danych za pomocą Oracle Secure Backup
• Odzyskiwanie File System Backups with Oracle Secure Backup
• Zarządzanie Oracle Secure Backup Security