Oracle Database: Administration Workshop I – O_ODA_I

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Administratorom baz danych Oracle, administratorom innych baz danych chcących rozpocząć pracę z najwydajniejszymi systemami baz danych oraz wszystkim osobom używającym bazy danych Oracle do swojej codziennej pracy.

Wymagania

Ukończony kurs „SQL Oracle – podstawy” lub równoważny poziom wiedzy.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

Architektura bazy danych Oracle
• Przegląd architektury bazy danych Oracle
• Przegląd architektury Oracle ASM
• Architektura procesów
• Struktury pamięciowe
• Struktury składowania logiczne i fizyczne
• Komponenty składowania ASM
• Zadania administrator bazy danych Oracle
• Narzędzia do administracji bazą danych Oracle
• Wymagania systemowe do instalacji
• Oracle Universal Installer (OUI)
• Zaprezentowanie infrastruktury Oracle Grid
• Instalacja oprogramowania Oracle
• Cicha instalacja