Menu

Oracle Database: Administration Workshop II – O_ODA_II

Adresaci szkolenia

Kurs ten ma na celu zapoznanie słuchaczy z administrowaniem bazą danych Oracle Podczas szkolenia, jego uczestnicy uczą się jak konfigurować bazę danych Oracle dla aplikacji wielojęzycznych.

Krótki opis

Kursanci podczas licznych ćwiczeń praktycznych sprawdzają działanie różnych metod odtwarzania bazy danych wykorzystując do tego celu narzędzia RMAN, SQL*Plus i technologię Flashback. Korzystają z narzędzi monitorujących bazę danych i poznają metody poprawienia jej wydajności. Dowiadują się również, jak wykorzystywać różne technologie bazodanowe dostępne w Oracle, takie jak Resource Manager, Scheduler i Automatic Storage Management (ASM). Wszystkie lekcje zawierają liczne ćwiczenia praktyczne, a kurs kończy się warsztatem.

Wymagania

› Praktyczna znajomość systemy bazo-danowego SQL.
› Podstawowa znajomość administrowania bazy Oracle.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Introduction
• Configuring Recovery Manager
• Using Recovery Manager
• Oracle Secure Backup
• Recovering from Non-critical Losses
• Incomplete Recovery
• Dealing with Database Corruption
• Monitoring and Managing Memory
• Automatic Performance Management
• Monitoring and Managing Storage I
• Monitoring and Managing Storage II
• Automatic Storage Management
• Managing Resources
• Automating Tasks with the Scheduler
• Database Security
• Data Movement
• Using Globalization Support
• Workshop