Menu

Oracle Database Security – bezpieczeństwo bazy danych Oracle – OR6 – Oracle

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

› Administratorzy baz danych
› Inżynierowie wsparcia technicznego
› Administratorzy zabezpieczeń
› Administratorzy techniczni
› Analitycy systemowi
› Administratorzy

Krótki opis

Na szkoleniu studenci uczą się jak używać funkcji baz danych Oracle aby sprostać wymaganiom w ich organizacjach dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i zgodności. Aktualne regulacje: Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, the UK Data Protection Act, i inne wymagają lepszych zabezpieczeń na poziomie bazy danych. Studenci uczą się jak zabezpieczać bazę danych oraz jak wykorzystywać funkcjonalności bazy danych, które poprawiają bezpieczeństwo. Kurs przedstawia sugerowane architektury, które rozwiązują najczęstsze problemy. Kurs ten dyskutuje następujące funkcjonalności zabezpieczeń bazy danych: audytowanie, szyfrowanie dla kart płatniczych Data Security Standard (PCI DSS ) włączając w to szyfrowanie na poziomie kolumny, tabeli, przestrzeni tabel i pliku, Virtual Private Database, Oracle Label Security i Enterprise User Security. Niektóre z zagadnień związanych z zabezpieczeniem sieciowym Oracle dotyczą: zabezpieczania listener’a oraz ograniczania połączeń poprzez adresy IP.
Naucz się:
› Implementować funkcjonalności bazy danych Oracle aby upewnić się, że dane są bezpieczne.
› Implementować funkcjonalności bazy danych Oracle związane z zabezpieczeniami aby zapewnić zgodność z wymaganiami.

Wymagania

Konieczne wymagania wstępne:
› Oracle Database: Administration Workshop I
› Oracle Database: Administration Workshop I DBA Release 2

Sugerowane wymagania wstępne:
› Oracle Database: Administration Workshop II
› Oracle Database: Administration Workshop II DBA Release 2

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Używanie funkcjonalności zabezpieczeń bazy danych Oracle
• Wybór trybu autentykacji
• Zabezpieczanie bazy danych i listener’ów.
• Używanie narzędzia Enterprise Security Manager
• Zarządzanie użytkownikami przy pomocy autentykacji proxy
• Implementowanie Enterprise User Security
• Opisywanie zalet i wymagań związanych z opcją Oracle Advanced Security
• Zarządzanie zabezpieczeniami ról aplikacji
• Implementowanie dostosowanej kontroli dostępu
• Zarządzanie Virtual Private Database
• Implementowanie dostosowanego audytowania
• Używanie przezroczystego szyfrowania danych
• Używanie szyfrowania plików
• Szyfrowanie i odszyfrowywanie kolumn w tabelach
• Konfigurowanie reguł bezpieczeństwa Oracle Label