Oracle Programowanie w PL/SQL – O_PL/SQL

24-04-2019 26-04-2019 Warszawa
Cena netto: 2900
17-06-2019 19-06-2019 Warszawa
Cena netto: 2900

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Krótki opis

Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z językiem programowania PL/SQL, jako językiem programowania baz danych Oracle oraz językiem programowania w zintegrowanym środowisku programistycznym Oracle Developer. Omawiana jest zasada funkcjonowania tego języka na serwerze baz danych, tworzenie zarówno podstawowych jak i złożonych struktur programistycznych.

Wymagania

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują przy tworzeniu aplikacji opartej na relacyjnej bazie Oracle z wykorzystaniem języka programowania PL/SQL.

Program

Odmiany języka PL/SQL
• bloki anonimowe
• obiekty składowane na serwerze
• obiekty na poziomie aplikacji formatowych i raportów

PL/SQL w SQL*Plus
• uruchamianie kodu
• zmienne bindowane
• przechwytywanie wyników

Typy danych
• skalarne
• złożone
• zakotwiczone
• LOB

Współpraca z bazą danych
Nienazwane bloki PL/SQL
• uruchamianie
• przekazywanie parametrów

Instrukcje warunkowe
Instrukcje iteracyjne
Procedury

Funkcje
• różne tryby przekazywania parametrów
• zwracanie wartości

Obsługa wyjątków
• błędy wbudowane
• błędy użytkownika
• kody i nazwy błędów
• funkcje wbudowane do obsługi wyjątków

Kursory
• kursory niejawne
• tworzenie i obsługa kursorów jawnych
• atrybuty kursorów
• parametryzacja kursorów

Dynamiczny SQL
• Execute immediate

Rekordy

Pakiety
• specyfikacja
• ciało
• przeciążanie procedur i funkcji

Wyzwalacze bazodanowe
• rodzaje wyzwalaczy
• wyzwalacze DML
• wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
• wykorzystanie pseudorekordów
• wyzwalacze dla widoków niemodyfikowalnych
• predykaty warunkowe
• ograniczenia dotyczące wyzwalaczy
• zarządzanie wyzwalaczami

Code wrapping

Transakcje autonomiczne

24-04-2019 26-04-2019 Warszawa
Cena netto: 2900
17-06-2019 19-06-2019 Warszawa
Cena netto: 2900