+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PECB – Disaster Recovery Manager

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Specjaliści od odzyskiwania systemów po awarii, starający się zdobyć wszechstronną wiedzę na temat najlepszych praktyk odzyskiwania danych po awarii.
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i bieżące zarządzanie planem odzyskiwania systemów po awarii w organizacji.
Członkowie zespołu Disaster Recovery.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB – Disaster Recovery Manager pozwala zdobyć niezbędną wiedzę do wsparcia organizacji we wdrażaniu, utrzymywaniu i zarządzaniu bieżącym planem odzyskiwania systemów po awarii. Podczas tego szkolenia zyskasz również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk w dziedzinie odzyskiwania systemów po awarii.

Cele szkolenia

Po zrozumieniu wszystkich niezbędnych pojęć związanych z procesami odzyskiwania systemów po awarii, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified Disaster Recovery Manager”. Posiadając certyfikat PECB Disaster Recovery Manager, poświadcza się zdobycie praktycznej wiedzy i profesjonalnych umiejętności do wdrażania i zarządzania procesami odzyskiwania systemów po awarii w organizacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w realizacji planu DR i w zarządzaniu tym planem
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Wymagania:
Podstawowe zrozumienie usług odzyskiwania systemów po awarii i kompleksowa znajomość zasad zarządzania planem DR – Podstawy Disaster Recovery »

Program

• Poznanie zależności pomiędzy odzyskiwaniem systemów po awarii, a innymi standardami, ramami prawnymi i obszarami IT
• Zapoznanie się z koncepcjami, podejściami, metodami i technikami używanymi do wdrożenia i efektywnego zarządzania planem odzyskiwania systemów po awarii
• Interpretacja strategii odzyskiwania danych po awarii w konkretnym kontekście organizacji
• Zdobycie wiedzy specjalistycznej, aby pomóc organizacji w skutecznym planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu usług odzyskiwania po awarii w oparciu o najlepsze praktyki
• Egzamin – 3 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do odzyskiwania po systemów awarii i zainicjowanie planu DR
Dzień 2
Strategie ograniczania ryzyka i planowanie odzyskiwania danych po awarii
Dzień 3
Odzyskiwanie danych po awarii – usługi zewnętrzne, odpowiedź i aktywacja, szkolenie i testowanie oraz egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej i papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa  – siedziba CTS