Menu

PECB ISO 31000 Lead Risk Manager z egzaminem

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania umiejętności wsparcia organizacji podczas wdrażania ogólnounijnej struktury zarządzania ryzykiem opartej na zasadach i zaleceniach ISO 31000.
Profesjonaliści odpowiedzialni za tworzenie i ochronę wartości w organizacjach poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem.
Eksperci, doradcy, którzy chcą zdobyć wszechstronną wiedzę na temat kluczowych koncepcji, procesów i strategii zarządzania ryzykiem.
Członkowie zespołu zarządzania ryzykiem.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB ISO 31000 Lead Risk Manager umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do skutecznego zidentyfikowania, zrozumienia i zarządzania procesem ryzyka opartym na standardzie ISO 31000. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą również wszechstronną wiedzę w zakresie najlepszych praktyk stosowanych w celu wdrożenia ram zarządzania ryzykiem, które stanowią podstawę do projektowania, wdrażania, monitorowania, przeglądu i ciągłej poprawy procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Cele szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager”. Dzięki posiadaniu certyfikatu PECB można wykazać posiadanie profesjonalnych umiejętności i kompetencji, aby skutecznie zarządzać procesem ryzyka w organizacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne opierają się na materiale i studium przypadku.

Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 31000 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 31000 »

Program

• Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO 31000, IEC / ISO 31010, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Opanowanie koncepcji, podejścia, metod i technik stosowanych do zarządzania ryzykiem w organizacji
• Interpretacja zasad i wytycznych ISO 31000 w konkretnym kontekście organizacji
• Umiejętność tworzenia skutecznych planów komunikacji, planów ryzyka oraz procesów raportowania
• Zarządzanie i monitorowanie ryzykiem w oparciu o najlepsze praktyki
• Egzamin – 3 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 31000 i procesów zarządzania ryzykiem
Dzień 2
Ustalenie kontekstu, ocena ryzyka i traktowanie ryzyka zgodnie z ISO 31000
Dzień 3
Akceptacja ryzyka, komunikacja i konsultacje, rejestracja i raportowanie oraz monitorowanie i przegląd zgodnie z ISO 31000
Dzień 4
Techniki oceny ryzyka zgodnie z IEC / ISO 31010
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. w grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Egzamin może być prowadzony on-line.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa ul. Grzybowska 56 Browary Warszawskie– siedziba CTS

Miejsce zajęć szkolenia on-line: MS TEAMS