PECB ISO 31000 Risk Manager

Kategoria:

*Cena Early Bird obowiązuje przy zgłoszeniu uczestnictwa do 06.03 2019 roku.

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Menedżerowie lub konsultanci odpowiedzialni za efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji.
Osoby starające się uzyskać kompleksową wiedzę na temat koncepcji, procesów i zasad zarządzania ryzykiem.
Doradcy zajmujący się zarządzaniem ryzykiem.

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PECB ISO 31000 Risk Manager pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę na temat podstawowych zasad, ram i procesów zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i będą w stanie skutecznie stosować je w organizacji, w celu pomyślnego wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat “PECB Certified ISO 31000 Risk Manager”. Posiadanie certyfikatu PECB oznacza posiadanie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania procesem ryzyka w organizacji.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego

Uczestnicy szkoleń proszeni są o przyniesienie ze sobą komputerów (materiały są elektroniczne).

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 31000 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 31000 »

Program

• Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami norm ISO 31000
• Zdobycie wiedzy na temat stosowania zasad zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia skutecznej realizacji procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000 i inne najlepsze praktyki
• Zrozumienie podejść, metodyk i technik stosowanych do zarządzania ryzykiem w organizacji
• Interpretacja zaleceń ISO 31000 dotyczących projektowania i wdrażania ram zarządzania ryzykiem
• Egzamin – 2 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do zasad zarządzania ryzykiem i procedur opartych na ISO 31000
Dzień 2
Proces zarządzania ryzykiem oparty na ISO 31000
Dzień 3
Techniki oceny ryzyka na podstawie normy IEC/ISO 31010 i egzamin certyfikacyjny