Menu

PECB ISO 31000 Risk Manager

14-10-2020 16-10-2020 Warszawa
Cena netto: 3600
*Cena netto Early Bird*: 3400

Kategoria:

Cena netto: 3600,-PLN
*Cena netto Early Bird*: 3400,-PLN (zgłoszenie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia).

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Menedżerowie lub konsultanci odpowiedzialni za efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji.
Osoby starające się uzyskać kompleksową wiedzę na temat koncepcji, procesów i zasad zarządzania ryzykiem.
Doradcy zajmujący się zarządzaniem ryzykiem.

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PECB ISO 31000 Risk Manager pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę na temat podstawowych zasad, ram i procesów zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i będą w stanie skutecznie stosować je w organizacji, w celu pomyślnego wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager”. Posiadanie certyfikatu PECB oznacza posiadanie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania procesem ryzyka w organizacji.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*

Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim – w wersji kartkowej (na koniec szkolenia) lub online. Egzamin może być w formie testu wielokrotnego wyboru lub w formule otwartych pytań. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PECB: https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku  polskim lub angielskim.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 31000 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 31000 »

Program

• Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami norm ISO 31000
• Zdobycie wiedzy na temat stosowania zasad zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia skutecznej realizacji procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000 i inne najlepsze praktyki
• Zrozumienie podejść, metodyk i technik stosowanych do zarządzania ryzykiem w organizacji
• Interpretacja zaleceń ISO 31000 dotyczących projektowania i wdrażania ram zarządzania ryzykiem
• Egzamin – 2 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do zasad zarządzania ryzykiem i procedur opartych na ISO 31000
Dzień 2
Proces zarządzania ryzykiem oparty na ISO 31000
Dzień 3
Techniki oceny ryzyka na podstawie normy IEC/ISO 31010 i egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie prowadzone  w języku angielskim.

Egzamin może być prowadzony on-line.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS

14-10-2020 16-10-2020 Warszawa
Cena netto: 3600
*Cena netto Early Bird*: 3400