+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO 31000 Risk Manager z egzaminem e-learning

Kategoria:

Forma szkolenia: 

  • szkolenie e-learning: bezterminowy dostęp

Adresaci szkolenia

Menedżerowie lub konsultanci odpowiedzialni za efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji.
Osoby starające się uzyskać kompleksową wiedzę na temat koncepcji, procesów i zasad zarządzania ryzykiem.
Doradcy zajmujący się zarządzaniem ryzykiem.

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PECB ISO 31000 Risk Manager pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę na temat podstawowych zasad, ram i procesów zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i będą w stanie skutecznie stosować je w organizacji, w celu pomyślnego wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager”. Posiadanie certyfikatu PECB oznacza posiadanie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania procesem ryzyka w organizacji.

Voucher na egzamin zawarty jest w cenie szkolenia.

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim – w wersji  online.  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PECB: https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies

https://pecb.com/pdf/candidate-handbooks/pecb-candidate-handbook-iso-31000-risk-manager-mc.pdf

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku  angielskim.

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 31000 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 31000 »

Program

• Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami norm ISO 31000
• Zdobycie wiedzy na temat stosowania zasad zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia skutecznej realizacji procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000 i inne najlepsze praktyki
• Zrozumienie podejść, metodyk i technik stosowanych do zarządzania ryzykiem w organizacji
• Interpretacja zaleceń ISO 31000 dotyczących projektowania i wdrażania ram zarządzania ryzykiem.

Informacje organizacyjne szkolenia e-learning

Uczestnicy mogą korzystać z aplikacji KATE  instalowanej na laptopach lub poprzez przeglądarkę. Aplikacja jest niezbędna do uruchomienia szkolenia e-learning.

Szkolenie e-learning zawiera:

  • pliki video z wykładami trenerów z całego Świata
  • prezentacje
  • quizy
  • animacje
  • ćwiczenia 
  • case stady
  • egzamin

Więcej Informacji>>>

Dostęp do wykupionego szkolenia e-learning jest bezterminowy.

Cena netto kursu e-learning z egzaminem: 2800,-PLN netto +23% VAT