Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

14-06-2021 18-06-2021 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 8000

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

*szkolenie on-line realizowane jest w  podzielonych sesjach 2×2 dni i 1×1 dzień. (1, 2, 8 ,9 ,15 marca 2021r.)

** Cena promocyjna dotyczy zgłoszenia  minimum 2 osób na szkolenie w tym samym terminie.

Adresaci szkolenia

Co to jest ISO / IEC 27032?

Termin ISO/IEC 27032 odnosi się do „Cyberbezpieczeństwa” lub „bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, który jest zdefiniowany jako ochrona prywatności, integralności i dostępności informacji o danych w cyberprzestrzeni. Dlatego cyberprzestrzeń jest uznawana za interakcję osób, oprogramowania i usług technologicznych.

Międzynarodowy standard ISO/IEC 27032 ma na celu podkreślenie roli różnych wartości w cyberprzestrzeni, dotyczących bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa sieci i Internetu oraz ochrony krytycznej infrastruktury informatycznej (CIIP). ISO / IEC 27032 jako norma międzynarodowa zapewnia standardy dotyczące ustanowienia wiarygodności, współpracy, wymiany informacji oraz wskazówek technicznych, dotyczących integracji systemu między interesariuszami w cyberprzestrzeni.

Norma ISO/IEC 27032 jest niezbędna dla wszystkich firm/organizacji. Ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa rośnie z dnia na dzień, ponieważ bardziej polegamy na cyberprzestrzeni. Jednak norma ISO / IEC 27032 zawiera wytyczne dotyczące ochrony i długoterminowej stabilności procesów biznesowych. Ponadto zapewnia jednostkom możliwość opracowania standardów/polityk, na podstawie których identyfikowane są procesy najbardziej narażone na ataki cybernetyczne. ISO/IEC 27032 chroni biznes i klientów organizacji.

Dla kogo jest szkolenie:
• Specjaliści od cyberbezpieczeństwa
• Eksperci ds. Bezpieczeństwa Informacji
• Specjaliści starający się zarządzać programem cyberbezpieczeństwa
• Osoby odpowiedzialne za opracowanie programu cyberbezpieczeństwa
• Specjaliści IT
• Doradcy w dziedzinie technologii informatycznych
• Specjaliści IT chcący podnieść swoje umiejętności techniczne i wiedzę

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza (podstawowa) z normy ISO/IEC 27032 oraz wszechstronna wiedza odnośnie cyberbezpieczeństwa.

Krótki opis

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego ISO/IEC 27032 – ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager – przedstawia rzeczywiste rozwiązania w zakresie ochrony prywatności danych prywatnych i danych organizacji przed oszustwami typu phishing, cyberatakami, hakowaniem, naruszaniem danych, oprogramowaniem szpiegującym, szpiegostwem, sabotażem i innymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Szkolenie ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych do wspierania organizacji we wdrażaniu programu Cybersecurity i zarządzaniu nim w oparciu o ramy ISO / IEC 27032 i NIST Cybersecurity. Podczas tego szkolenia zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, relacji między cyberbezpieczeństwem i innymi rodzajami bezpieczeństwa IT oraz roli interesariuszy w cyberbezpieczeństwie.

Otrzymanie po szkoleniu, a następnie po zdaniu egzaminu, certyfikatu ISO/IEC 27032 potwierdzi klientom i interesariuszom, że uczestnik szkolenia potrafi zarządzać cyberbezpieczeństwem oraz rozwiązywać problemy z nim związane.

Certyfikat PECB Lead Cybersecurity Manager potwierdza praktyczną wiedzę i profesjonalne możliwości wspierania i kierowania zespołem w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.

Uzyskanie certyfikatu Lead/Cybersecurity Manager ISO/IEC 27032 oznacza:
• Wiedzę z ochrony danych organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi
• Wzmocnienie umiejętności w zakresie ustanawiania i utrzymywania programu cyberbezpieczeństwa
• Umiejętność opracowania najlepszych praktyk zarządzania zasadami cyberbezpieczeństwa
• Wiedzę, jak poprawić i utrzymać system bezpieczeństwa organizacji i jej ciągłość działania
• Budowanie zaufania trzecich stron/klientów do środków bezpieczeństwa.
• Zastosowanie procedur odpowiedzi i disaster recovery szybciej w razie zdarzenia/incydentu

Cele szkolenia:
• Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat elementów i działania programu bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z normą ISO/IEC 27032 i frameworkiem NIST Cybersecurity.
• Poznanie korelacji między normą ISO 27032, frameworkiem cyberbezpieczeństwa NIST, a innymi standardami i frameworkami operacyjnymi.
• Opanowanie koncepcji, podejść, standardów, metodyk i technik stosowanych do skutecznego konfigurowania, wdrażania i zarządzania programem cyberbezpieczeństwa w organizacji.
• Zdobycie wiedzy, jak interpretować wytyczne ISO/IEC 27032 w specyficznym kontekście organizacji.
• Opanowanie niezbędnej wiedzy specjalistycznej, aby planować, wdrażać, zarządzać, kontrolować i utrzymywać program bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z normą ISO/IEC 27032 i ramami bezpieczeństwa cybernetycznego NIST.
• Zdobycie niezbędnej wiedzy specjalistycznej, aby doradzić organizacji w zakresie najlepszych praktyk zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Wykłady:
• Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych przy wdrażaniu programu cyberbezpieczeństwa i zarządzaniu nim.
• Sesje wykładowe ilustrowane są przykładami opartymi na studiach przypadków (case studies).
• Ćwiczenia praktyczne opierają się na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
• Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Egzamin

Egzamin jest w cenie szkolenia.*

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych, własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Egzamin trwa 3 godziny i obejmuje pytania z następujących obszarów:
Dziedzina 1: Podstawowe zasady i koncepcje cyberbezpieczeństwa
Dziedzina 2: Role i obowiązki interesariuszy
Domena 3: Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa
Domena 4: Mechanizmy ataku i kontrole bezpieczeństwa cybernetycznego
Domena 5: Wymiana informacji i koordynacja
Domena 6: Integracja programu bezpieczeństwa cybernetycznego z zarządzaniem ciągłością działania
Domena 7: Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa i pomiar wydajności

Program

Dzień 1: Wprowadzenie do bezpieczeństwa cybernetycznego i powiązanych z nim pojęć, zgodnie z zaleceniami ISO/IEC 27032

Dzień 2: Zasady bezpieczeństwa cybernetycznego, zarządzanie ryzykiem i mechanizmy ataków

Dzień 3: Kontrole bezpieczeństwa cybernetycznego, wymiana informacji i koordynacja

Dzień 4: Zarządzanie incydentami, monitorowanie i ciągłe doskonalenie

Dzień 5: Egzamin certyfikacyjny

Trener

Akredytowany trener PECB.

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Uczestnicy szkolenia proszeni są o pracę podczas szkolenia na własnych komputerach – materiały szkoleniowe są elektroniczne, z indywidualnym dostępem, również po szkoleniu.

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

• materiały szkoleniowe elektroniczne
• certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego PECB
• egzamin
• notatniki, długopisy.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa ul. Grzybowska 58/70 ” Browary Warszawskie”

Więcej informacji o szkoleniach stacjonarnych podczas pandemii >>>

14-06-2021 18-06-2021 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 8000