+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PECB – Lead Disaster Recovery Manager

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Specjaliści od odzyskiwania systemów po awarii lub konsultanci, którzy chcą opanować niezbędne koncepcje i procesy związane ze strategiami odzyskiwania.
Menedżerowie odpowiedzialni za ustanowienie planu przywracania systemów po awarii w organizacji.
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymogami organizacji w zakresie odzyskiwania danych awarii.
Członkowie zespołu Disaster Recovery.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB – Lead Disaster Recovery Manager umożliwia rozwój wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji we wdrażaniu, utrzymywaniu i zarządzaniu bieżącym planem odzyskiwania systemów po awarii. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą również wszechstronną wiedzę o najlepszych praktykach związanych z procesami odzyskiwania danych po awarii i usługami Disaster Disaster w ramach zarządzania ciągłością działania.

Cele szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji procesów odzyskiwania systemów po awarii, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager”. Dzięki posiadaniu certyfikatu PECB Lead Disaster Recovery Manager można wykazać, że posiada się praktyczną wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie wspierania zespołów zajmujących się usuwaniem skutków awarii i zarządzania nimi w realizacji strategii odzyskiwania danych po awarii, opartych na najlepszych praktykach.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w realizacji planu zarządzania ryzykiem i zarządzaniu nim.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, który obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Wymagania:
Podstawowe zrozumienie usług odzyskiwania systemów po awarii i kompleksowa znajomość zasad zarządzania planem DR – Podstawy Disaster Recovery »

Program

• Zrozumienie korelacji między odzyskiwaniem systemów po awarii, zarządzaniem ciągłością biznesową, bezpieczeństwem informacji i innymi obszarami i strukturami IT
• Opanowanie koncepcji, podejść, metod i technik stosowanych w celu wdrożenia i skutecznego zarządzania planem odzyskiwania systemów po awarii
• Intrepretowanie strategii odzyskiwania danych po awarii w konkretnym kontekście organizacji
• Zrozumienie zasad, jak wspierać organizację, aby skutecznie planować, wdrażać, zarządzać, monitorować i utrzymywać usługi DR w oparciu o najlepsze praktyki
• Zdobycie wiedzy specjalistycznej, aby doradzić organizacji we wdrażaniu skutecznego planu odzyskiwania systemów po awarii w oparciu o najlepsze praktyki
• Egzamin – 3 godziny

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do odzyskiwania systemów po awarii i inicjowanie planu DR
Dzień 2
Strategie ograniczania ryzyka i planowanie odzyskiwania danych po awarii
Dzień 3
Urządzenia do odtwarzania po awarii, usługi, witryny odzyskiwania, reakcja i aktywacja
Dzień 4
Testowanie, monitorowanie, pomiary i ciągłe doskonalenie DRP
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej i papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS