Menu

Planning and Administering SharePoint 2016 – MS 20339-1

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20339-1 przeznaczone jest dla doświadczonych profesjonalistów IT zainteresowanych nauką procesu instalowania, konfiguracji oraz dobrymi praktykami w zakresie pełnego wdrożenia i zarządzania środowiskiem SharePoint 2016 – zarówno w środowisku lokalnym jak i w „chmurze”.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-339 Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

Krótki opis

Kurs MS 20339-1 stanowi pierwszą, trwającą 5 dni część dwupoziomowego kursu zarządzania platformą SharePoint 2016, zatytułowaną „SharePoint Core Solutions – Podstawowe Rozwiązania SharePoint”. Jego zadaniem jest praktyczne przybliżenie uczestnikom całego procesu wdrożenia platformy, od planowania potrzeb biznesowych, poprzez zdefiniowanie niezbędnych wymagań sprzętowych po ostateczną konfigurację głównych usług takich jak wyszukiwanie i profile użytkowników.

Wymagania

› Zarządzanie środowiskiem Windows Server 2012 / 2012 R2
› Wdrażanie aplikacji w systemach operacyjnych, wirtualnych, w chmurze
› Administrowanie Internet Information Services (IIS)
› Konfigurowanie Active Directory w zakresie uwierzytelnienia, autoryzacji, zarządzania użytkownikami
› Doświadczenie z PowerShell 4.0
› Umiejętność podłączenia aplikacji do Microsoft SQL Server
› Zarządzanie uwierzytelnianiem opartym o poświadczenia
› Wymagana podstawowa wiedza w zarządzaniu Hyper-V

Program

1. Wprowadzenie do SharePoint 2016
• Główne elementy wdrożenia
• Nowe cechy SharePoint 2016
• Opcje wdrożenia SharePoint 2016

2. Projektowanie architektury informacji
• Zrozumienie wymogów biznesowych
• Organizowanie informacji w SharePoint 2016
• Identyfikacja typów zawartości, kolumn na poziomie witryny, zestawy terminów
• Projektowanie wykorzystania słów kluczowych, synonimów, zarządzanych właściwości, taksonomii.

3. Projektowanie architektury logicznej
• Identyfikacja wymogów biznesowych
• Wprowadzenie do architektury logicznej
• Dokumentacja architektury logicznej
• Tworzenie diagramów architektury logicznej

4. Projektowanie architektury fizycznej
• Projektowanie komponentów fizycznych potrzebnych do wdrożenia SharePoint
• Topologia farmy SharePoint
• Mapowanie projektu architektury logicznej do architektury fizycznej
• Tworzenie diagramu architektury fizycznej

5. Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2016
• Instalacja SharePoint Server 2016
• Konfiguracja SharePoint Server 2016
• Instalacja nienadzorowana w oparciu o skrypty
• Tworzenie farmy
• Konfiguracja poczty wychodzącej i wchodzącej
• Integracja z Office Web Apps Server 2016

6. Tworzenie aplikacji webowej i zbioru witryn
• Tworzenie aplikacji webowej
• Konfiguracja aplikacji webowej
• Tworzenie zbioru witryn
• Konfiguracja zbioru witryn
• Tworzenie nowej bazy zawartości

7. Planowanie i konfiguracja serwisów aplikacyjnych
• Wstęp do serwisów aplikacyjnych
• Tworzenie i konfiguracja serwisów aplikacyjnych
• Tworzenie i konfiguracja magazynu terminów
• Tworzenie grup serwisów aplikacyjnych

8. Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zabezpieczenie treści
• Autoryzacja
• Zarządzanie dostępem do zasobów
• Tworzenie polityk rządzących aplikacjami webowymi
• Tworzenie i zarządzanie grupami SharePoint
• Tworzenie własnych poziomów uprawnień
• Zarządzanie uprawnieniami i dziedziczeniem
• Zarządzanie bezpieczeństwem zbiorem witryn
• Włączanie dostępu anonimowego

9. Konfigurowanie uwierzytelniania w SharePoint 2016
• Wprowadzenie do uwierzytelnienia
• Konfiguracja federacji
• Uwierzytelnianie pomiędzy serwerami
• Współpraca z usługą Active Directory Federation Services

10. Bezpieczeństw wdrażania SharePoint 2016
• Bezpieczeństwo platformy
• Konfiguracja bezpieczeństwa na poziomie farmy
• Bezpieczna współpraca pomiędzy SharePoint i SQL
• Konfiguracja blokowania plików wg typów
• Bezpieczeństwo audytu

11. Zarządzanie taksonomią
• Zarządzanie typami zawartości
• Zarządzanie zestawem terminów
• Wymiana informacji między zbiorami witryn
• Wymiana informacji między farmami

12. Konfigurowanie profili użytkowników
• Zarządzanie profilami użytkowników
• Konfiguracja importu
• Tworzenie zestawów odbiorców
• Konfiguracja witryn użytkowników
• Synchronizacja z Active Directory
• Konfiguracja usługi Enterprise Search

13. Konfiguracja wyszukiwania (Enterprise Search)
• Zasada działania usługi
• Konfiguracja i zarządzanie usługą
• Konfigurowanie różnych źródeł zawartości: zasoby plikowe, witryny lokalne, witryny zewnętrzne
• Optymalizacja wyszukiwanie
• Dostosowanie sposobu wizualizacji wyników wyszukiwania

14. Monitorowanie i nadzór środowiska SharePoint 2016
• Monitorowanie SharePoint 2016
• Strojenie i optymalizacja
• Planowanie i konfiguracja buforowania
• Rozwiązywanie problemów
• Zbieranie logów diagnostycznych
• Wykorzystanie narzędzia Health Analyzer
• Analiza wydajności
• Analiza ruchu sieciowego

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE